Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
Montører i toppen av en strømmast

Økt nettleie 1. januar 2016

Lyse Elnett må øke nettleien fra 1. januar 2016 som følge av økt elavgift, økte investeringer i strømnettet og investering i nye automatiske strømmålere. Det er energileddet som økes fra 34,1 øre/kWh til 40,0 øre/kWh. Av dette er 2,3 øre/kWh økt elavgift til staten. ​

Nettleien er todelt, et fastledd og et energiledd (varierer etter kundens forbruk av strøm). 

Sikrer strømforsyningen
- Lyse Elnett har ikke økt sin andel av nettleien på veldig mange år. Økningen som kom i 2015 skyldes kun økte avgifter. Nå ser vi oss nødt til å øke noe på grunn av økte kostnader til investeringer i strømnettet som følge av kraftig vekst i regionen gjennom mange år og høy alder på anlegg. Investeringene skal sikre strømforsyningen i vår region. I tillegg er vi i gang med å bytte ut strømmålere hos alle kunder, noe som også innebærer en økt kostnad, sier avdelingsleder rammevilkår Åshild Helland i Lyse Elnett.

I 2010 var energileddet 38,6 øre/kWh, før nettleien ble satt ned og så økt igjen. Nettleien er kraftig regulert av myndighetene, og det er strenge regler for hvilken pris som kan settes.

60 prosent er avgifter
Nær 60 prosent av nettleien går til staten i form av merverdiavgift, elavgift (også kalt forbruksavgift) og Energifond. Statnett får 9 prosent, mens Lyse Elnett får 31 prosent av nettleien. Er du en gjennomsnittskunde med et årsforbruk på 20.000 kWh betaler du litt under 260 kroner i måneden til Lyse Elnett i nettleie.

Elavgiften ble satt opp to ganger i 2015, og altså på nytt nå i 2016. Elavgiften er nå på 20 øre/kWh inkludert moms, altså halvparten av energileddet i nettleien. I tillegg kommer merverdiavgift og Energifond.