Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Plusskunder stiger

Antall henvendelser til Lyse Elnett for å bli plusskunder er økende. Det er nå 33 kunder som har meldt inn installasjon av solcelleanlegg. Det er en dobling i antall innmeldinger siden slutten av april.

Plusskunde er en kunde som produserer strøm til eget forbruk og leverer eventuell overskuddsstrøm inn på strømnettet.

- Vi forventer at det framover vil være en god del pågang fra kunder som ønsker å installere solcelleanlegg og produsere sin egen strøm. Vi har det siste året utviklet rutiner for at det skal bli lettere å bli plusskunde, sier prosjektingeniør Petter Søyland i Lyse Elnett.   
I tillegg jobbes det videre med blant annet rutiner for fakturering av overskuddsstrøm og hvordan kunder skal få tilgang til informasjon om egen produksjon.

Flest i Stavanger
Det største anlegget som er installert i dag er på 16 kVA. Totalt har de 33 plusskundene en samlet effekt på 132 kVA. Det er flest plusskunder i Stavanger kommune hvor det er 17 kunder, mens det er seks i Sandnes og fem i Gjesdal.

En plusskunde kan maksimalt levere 100 kW overskuddskraft ut på strømnettet. I henhold til regelverk kan plusskunder ikke levere strøm til nærmeste nabo eller andre sluttbrukere enn seg selv. Nye regler fra Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, sier at alle strømkunder som ønsker å bli plusskunder må ha en avtale med sitt nettselskap.  Enova stiller det samme kravet til boligeiere som vil søke om støtte til solcelleanlegg.

Må varsle nettselskap
Alle kunder som ønsker å produsere egen strøm og koble det sammen med sitt elektriske anlegg tilknyttet strømnettet må melde fra til nettselskapet. Dette gjelder uavhengig av hvor mye du skal produsere. Det er kun anlegg som er koblet utenfor strømnettet, eksempelvis hytter uten innlagt strøm, som ikke trenger melde fra om lokal produksjon.
- Det er flere årsaker til at dette er viktig. Nettselskapet må forsikre seg om at produksjonsanlegget er utrustet slik at det ikke skaper for store forstyrrelser i strømnettet. I tillegg er det viktig å sørge for at plusskunden sitt anlegg ikke fortsetter å mate inn strøm i et område som er frakoblet strømnettet for eksempel på grunn av vedlikehold. Dette kan medføre fare for personell som arbeider i strømnettet, sier Søyland.

Lyse Elnett anbefaler kunder å kontakte godkjent elektroinstallatør før anlegg kjøpes. Det vil sikre at du kjøper anleggsdeler som oppfyller nødvendige krav for tilknytning til strømnettet.
 

Dette er veien for å bli plusskunde:

  • Ta kontakt med godkjent elektroinstallatør for å avklare tekniske og økonomiske forhold rundt tilknytning av produksjonsanlegg. En elektroinstalltør bør kontaktes FØR du går til innkjøp av materiell og utstyr.

  • Elektroinstallatør sender inn forhåndsmelding av installasjonen.

  • Lyse Elnett behandler meldingen og melder tilbake om anlegget kan installeres. Hvis det er behov for eventuelle nettforsterkninger, gis det samtidig tilbakemelding om dette.

  • Elektroinstallatør installerer anlegget og sender inn ferdigmelding for anlegget etter det er satt i drift.

  • Lyse Elnett installerer nødvendig målerutstyr.

  • Kunden inngår plusskundeavtale med Lyse Elnett.


For mer informasjon se www.lysenett.no/plusskunde.