Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
Informasjon fra NVE om innhenting av fødselsnummer

Registrering av fødselsnummer

Den nasjonale databasen Elhub blir tatt i bruk i 2017. Da skal alle nettkunder registreres med fødselsnummer for entydig identifisering. Fødselsnummer blir hentet fra Folkeregisteret.

Elhub er en nasjonal database som skal sikre effektiv utveksling av kundeinformasjon og strømforbruk mellom nettselskaper og strømleverandører.

Henter fødselsnummer fra folkeregisteret
For å kunne identifisere alle nettkunder i landet entydig blir alle registrert med fødselsnummer.  Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, har pålagt alle nettselskaper og strømleverandører å hente inn fødselsnummer fra Folkeregisteret. Lyse Elnett vil i løpet av 2016 hente inn dette for alle privatkunder. Du trenger ikke foreta deg noen ting i forbindelse med dette arbeidet.

Skal gi økt konkurranse
Elhub skal bidra til økt konkurranse og nyskaping i strømmarkedet. Databasen skal også gi en sikker og effektiv håndtering av data om strømforbruket fra de nye automatiske strømmålerne som installeres hos alle strømkunder innen 2019.

Personopplysninger, inkludert fødselsnummer og måleverdier (data om strømforbruket) som lagres i Elhub, skal ikke deles med andre enn de kunden selv inngår avtale med.

Du kan lese mer om den nasjonale databasen på NVE sine nettsider eller www.elhub.no.