Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
Arbeidet med å utarbeide plan for framtidens strømnett har startet.

Sammen om nytt strømnett

Statnett og Lyse Elnett har startet arbeidet med å lage en felles plan for framtidens strømnett i Sør-Rogaland. Nærmere utredning av et sørlig alternativ for ny linje mellom Lysebotn og Nord-Jæren er en del av dette arbeidet. Dette er i tråd med innspill som er kommet i høringen til det store prosjektet.

​Strømforsyningen inn til regionen er anstrengt, og forverres etter hvert som regionen vokser og forbruket øker. Dette gjør at strømnettet i Sør-Rogaland trenger betydelige oppgraderinger.
- Strømforsyningen i Sør-Rogaland er sårbar, og vi arbeider nå sammen for å styrke denne, både på kort og lang sikt, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.

Samarbeider om en langsiktig nettplan
Lyse og Statnett har startet opp en såkalt konseptvalgutredning (KVU) for Sør-Rogaland. Det blir utredet hvordan strømforsyningen skal sikres, og hvordan planlagt ny fornybar kraftproduksjon kan koble seg til. Målet er å finne de beste løsningene for både Statnetts og Lyses strømnettnett sett under ett. Statnett har hovedansvaret for sentralnettet, som kan sammenlignes med motorveier i strømnettet, mens Lyse Elnett har ansvar for regionalnettet (fylkesveiene).
- Strømnettet er tett vevd sammen og derfor er det viktig med et godt samarbeid for å finne den beste løsningen for regionen. Det er av stor betydning for regionen å sikre strømforsyningen for framtiden, sier Torbjørn Johnsen, administrerende direktør i Lyse Elnett.

Mulig trinnvis utbygging
I flere år er det jobbet med å få på plass en ny strømforsyning inn til Sør-Rogaland. Mange ulike alternativer har blitt utredet. En trasé, kalt konsept 3, går fra Lysebotn, gjennom Forsand og sørlige del av Sandnes kommune.
Nye vurderinger i arbeidet med overordnet nettplan viser at det kan være mulig å få til en variant av konsept 3 med trinnvis utbygging til Sandnes og videre til Stavanger, i stedet for å gå via Limarka og i kabel til Stavanger med en gang.
- En slik løsning vil kunne gi en mer kostnadseffektiv nettutvikling i området, og tiltakene kan gjennomføres i takt med at forbruket øker. Samtidig er en grundigere vurdering av en slik alternativ rute gjennom Sandnes i tråd med innspill vi har fått lokalt, forteller Borgen.
Det er bestemt at løsningen skal utredes nærmere for blant annet å vurdere om den er gjennomførbar.

Haster med ny linje
I den kaldeste årstiden med høyt strømforbruk vil utfall av en hovedlinje inn til Nord-Jæren kunne føre til belastningsfrakobling av forbruk i sørlige deler av Sandnes og på Jæren.
- Det haster derfor med å styrke strømforsyningen til området. Både Lyse og Statnett arbeider med å få gjennomført mindre tiltak på kort sikt, deriblant tiltak i transformatorstasjoner og Lyse ser også på forsterkninger av regionalnettsforbindelser, sier Torbjørn Johnsen.
Når planlagt ny strømforsyning fra Lysebotn blir tatt inn i ny konseptvalgutredning, vil dette mest trolig gjøre at hele prosjektet kan komme noe senere på plass. Samtidig blir det gjort tiltak for å sikre framdrift.
-Vi er trygge på at en ny forsyning inn til regionen uansett vil starte fra Lysebotn, og strekningen frem til vestsiden av Høgsfjorden i Sandnes vil være den samme uavhengig av alternativ. Derfor har vi bedt NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) om uten opphold å fortsette behandlingen av konsesjonssøknaden, slik at de kan gi en innstilling på den første delen fra Lysebotn. På den måten kan vi redusere tiden det tar å få på plass en ny forsyning, sier Håkon Borgen i Statnett.

Ønsker fortsatt god dialog i KVU-arbeidet
Konseptvalgutredningen skal være ferdigstilt i løpet av 2016, og selskapene håper på en god dialog med alle som kan bli berørt. -Vi er avhengige av innspill fra kommuner, næringsliv, miljøorganisasjoner og mange andre for å få en god plan for den langsiktige utviklingen av ledningsnettet i regionen, sier Borgen.