Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
Sverd i stein lyses opp av hvitt lys

Setter lys på omgivelsene

I vår region finnes det små og store bygg, kunstneriske verk og flott natur som blir enda mer kunstnerisk med riktig belysning. Det gjør Lyse noe med.

I Lyse Elnett er det en egen gruppe som jobber med belysning for kommuner, Statens vegvesen, utbyggere og andre. Noen ganger er det nye bygg, uteområder eller nye gang- og sykkelbroer som ønskes belyst. Andre ganger er det eksisterende og kanskje gamle kjente steder det jobbes med.

Sverd i fjell ved Møllebukta, Bryne mølle, Tjensvollkrysset og Valbergtårnet er noen av stedene Lyse har hatt ansvaret for. Nå blir det jobbet med spennende planer for blant annet Torget i Stavanger og ytterligere belysning av Bryne Mølle.

- Etter å ha designet belysning gjør vi en prøvelyssetting for å se hvordan ulike plasseringer og ulikt lys fungerer. Vi ser da hva som fungerer best på den bestemte plassen for å få det uttrykket og belysning vi ønsker. I tillegg må vi  ta  hensyn til om lyset for eksempel kan blende trafikanter og om det gir økt trygghet, og hvilke kostnader det har, sier Jarl Hoogstad i Lyse Elnett.