Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
Kvinne setter i lader på elbil.

Sikker elbillading hjemme

Har du kjøpt eller lurer på å kjøpe elbil? Det er særlig tre ting som det er greit å sjekke og tenke gjennom før du installerer lader hjemme.
  1. Hvilket reelt behov har du for ladekapasitet?
  2. Den som utløser behov for tiltak i strømnettet må også ta kostnadene med oppgradering.
  3. Det er viktig å sjekke at det elektriske anlegget i huset er i god stand.
     

Rogaland er et av de områdene der det selges flest elbiler, og det er positivt. Samtidig vet vi at det gir en del spørsmål som omhandler strømnettet. For å få en god og problemfri etablering av elektrisk transport har vi samlet viktig informasjon.
 

Vurder behov for lading

De aller fleste elbiler vil ha lademulighet i hjemmet. Nye elbilmodeller har mulighet for hurtiglading ved tilgang til høyere effekt. Det er viktig å være klar over at lading av elbiler i enkelte tilfeller kan føre til uønskede konsekvenser for strømnettet.

Vurder hvilket reelt behov du har for ladekapasitet, slik at du unngår unødvendige tiltak og investeringer. Gjør deg kjent med de ulike billeverandørenes anbefalinger når det gjelder lading av elbiler. Tips og råd finner du også på Norsk Elbilforenings hjemmeside: www.elbil.no.


Sjekk det elektriske anlegget først

Det er viktig at det elektriske anlegget er i god stand, slik at varmgang og skader på materiell og personer unngås. Lading av elbiler foregår ofte over lengre tidsrom med høy effekt, for eksempel nattestid. En kontroll av det elektriske anlegget, for å unngå brannfarlig varmgang, er derfor å anbefale. Alle kabler og komponenter fram til ladeuttaket, må være dimensjonert for å tåle den aktuelle ladestrømmen. Det er også viktig å klarlegge om du har 230V IT eller 230V/400V TN-system hos deg, da det kan påvirke type lading i elbilen. Kontakt autorisert elektroinstallatør for å få ditt elektriske anlegg kontrollert.


Du kan risikere anleggsbidrag

Lyse Elnett har som mange andre nettselskaper en ordning med anleggsbidrag. Det innebærer at den som utløser behov for tiltak i strømforsyningsnettet for å få økt kapasitet, må ta kostnaden med oppgraderingen. Ønske om høyere overbelastningsvern i det elektriske anlegget, vil kunne utløse anleggsbidrag. Ved behov for forsterking i strømforsyningsnettet, gjør vi oppmerksom på at det ofte kan ta lang tid å få det på plass.
 

Regulert av forskrifter

Nettselskapene i Norge er underlagt forskrifter fra blant andre Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). NVE regulerer spenningskvalitet gjennom «Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FOL)». Forskriften stiller strenge krav til flere tekniske forhold ved spenningskvaliteten. Hovedprinsippet i forskriften er at den som forårsaker forringet spenningskvalitet, også er ansvarlig for å utbedre forholdene (§2.1).

Lyse Elnett har et overordnet ansvar for å gi alle nettkunder et fullgodt produkt som tilfredsstiller gjeldende forskrifter. Derfor er det viktig at alle installasjoner skjer forskriftsmessig, og ikke gir problemer for eget eller andre sitt anlegg.