Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
Strømlinje i fjordspenn over Lysefjorden en fin solskinnsdag

Skifter strømlinje i Lysefjorden

​Lyse Elnett har fått konsesjon for å skifte liner på tre fjordspenn som krysser Lysefjorden og Høgsfjorden. De aktuelle fjordspennene er en del av 132 kV-linje mellom transformatorstasjoner i Lysebotn og Tronsholen i Sandnes (Lyse-Tronsholen 3), samt 132 kV-linje mellom Flørli og Helmikstøl. Bakgrunnen er krav fra luftfartsmyndighetene om merking av fjordspenn.

På grunn av alder og teknisk tilstand på linene blir disse skiftet ut samtidig med at det blir satt på flymarkører. Når linene i fjordspenn først skiftes blir det lagt til rette for en mulig kapasitetsøkning på et senere tidspunkt.

Arbeid starter i august
Selve skifte av liner vil foregå i perioden august til oktober. Det er også behov for å forsterke og rehabilitere betongfundamenter på fjordspennmastene, og det arbeidet har allerede startet. For å få utført arbeidet blir det opprettet midlertidige riggplasser og anleggsvei, samt at en eksisterende anleggsvei blir rustet opp. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt konsesjon til arbeidet.

Fylkesmannen i Rogaland har gitt Lyse Elnett dispensasjon for å utføre anleggsarbeid i Foreknuten naturreservat, hvor noen av spennmastene som skal rehabiliteres står. Spennmaster ved Flørli ligger utenfor grensen til Frafjordheiane landskapsvernområde.

Framkommelighet for båttrafikk
Når linene skal skiftes blir det periodevis redusert framkommelighet for båter i Lysefjorden mellom Mulen og Lindelineset i Forsand kommune i perioden 1. august til 1. september mellom kl. 07.00 og 20.00. Linene blir gjort spenningsløse og blir periodevis senket ned mot havnivå når de skal skiftes. Fartøy må i tidsrommet mellom kl. 07.00 og 20.00 passere langs land der det vil være fri seilingshøyde på 50 meter inntil 350 meter fra land.

Uansett tidspunkt må fartøy som passerer i august måned gå med avpasset fart fram mot arbeidsstedet og respektere vaktbåt dersom den vil stoppe båter som er i ferd med å passere i farlig område mens arbeid pågår.

Vaktbåt lytter/sender på VHF kanal 16 og 18, samt kan kontaktes på mob 47652528
Nærmere opplysninger om arbeidet kan fås ved henvendelse til prosjektleder Viggo Kristoffersen i Lyse Elnett mob 90058093 eller utførende entreprenør Nettpartner Prosjekt AS ved Frank Ugelstad mob 47652528 eller Henning Staurset mob 90554828.