Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
Grøft med strømkabler.

Søker konsesjon for kabel

Lyse Elnett søker konsesjon for å legge 132 kV strømlinje ned i bakken på strekningen mellom Jærveien og Måkeveien på Sandved i Sandnes. Det søkes også om å rive eksisterende luftlinje på samme strekning når ny kabel er satt i ordinær drift.

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som behandler konsesjonssøknaden for strømkabelen på den 1320 meter lange strekningen. Årsaken til at det søkes om å legge strømlinje i bakken er blant annet fordi Sandnes kommune ønsker å frigjøre områder for utbygging av boliger. Kommunen har inngått avtale med Lyse Elnett hvor de påtar seg kostnadene med å legge nye kabler mens Lyse Elnett betaler en del som reinvestering i henhold til regelverk.

Høringsfrist er satt til 1. juni. Søknaden er lagt ut til offentlig ettersyn hos Sandnes kommune og på NVEs nettsider; www.nve.no/kraftledninger. Her finner du også informasjon om hvordan du kan avgi høringsuttalelse til NVE.

Ved valg av trasé er det tatt utgangspunkt i eksisterende linjetrasé. Planen er at nye kabler stort sett legges i arealer som i dag er båndlagt på grunn av eksisterende strømlinje. Den nye traséen er justert noe for å ta hensyn til blant annet vann- og avløpsrør. I prosjektet er det også forsøkt å finne trasé der kabler i størst mulig grad ligger på kommunal grunn. Se kart over trasé.

Mer informasjon om prosjektet finner du på www.lysenett.no/sandved.