Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
Bilde av framsiden på konsesjonssøknaden for ny 132 kV kraftlinje Fagrafjell -Vagle -Stokkeland og utvidet Vagle transformatorstasjon

Søknader på vei til NVE

Det arbeides med flere konsesjonssøknader som skal sendes til NVE før sommeren. De to første er ny 132 kV-linje Gilja- Seldal og nye 132 kV-linjer Fagrafjell-Vagle-Stokkeland. Det siste prosjektet inkluderer også en utvidelse av Vagle transformatorstasjon.
Begge disse to søknadene forventes å bli sendt i april måned. Ny forbindelse mellom Gilja og Seldal er nødvendig for å knytte til planlagt vindkraftverk på Gilja. Ny forbindelse mellom Fagrafjell og Stokkeland er nødvendig for å knytte den nye transformatorstasjonen til Statnett (Fagrafjell) sammen med overordnet distribusjonsnett (regionalnett) i regionen. Nye Fagrafjell transformatorstasjon skal overta for dagens Stokkeland transformatorstasjon som på sikt blir tatt ut av drift og fjernet. Nye linjer vil bli koblet sammen med eksisterende linjer ved Stokkeland, mens nytt 132 kV-anlegg blir plassert i Vagle for å fase ut våre egne anlegg i Stokkeland.

Flere prosjekter i gang
- Det er mye som pågår av planer i området mellom Fagrafjell og Stokkeland, deriblant planlegger Statens Vegvesen ny tverrforbindelse mellom riksvei 44 og E39, og Statnett skal ha flere linjer nordover fra Fagrafjell. Dette gjør at det er utfordrende å finne linjetrasèer i området, forteller gruppeleder Beate Rønneberg i Lyse Elnett.
 
De to neste prosjektene som skal sendes NVE er nye 132 kV-linjer mellom Opstad-Håland og Holen, samt ny stasjon på Håland og melding for ny 132 kV-linje mellom Veland og Hjelmeland samt ny stasjon på Hjelmeland. Planen er at disse to prosjektene skal sendes til NVE i mai. 

I tillegg er arbeidet startet med å se på ny 132 kV-linje fra Stølaheia transformatorstasjon i Stavanger nordover til ny stasjon på Harestad og videre til Nordbø/Rennesøy.
- Vi har hatt noen møter med politikere og administrasjon i Randaberg kommune for blant annet å finne alternative tomter for ny transformatorstasjon. Snart skal vi ut med forespørsel for å få konsulent til å vurdere linjetrasè, sier Rønneberg.

Informasjon om prosjektene
På Lyse Elnett sin nettside legges det ut informasjon om prosjektene det jobbes med. Det er laget prosjektsider for Gilja-Seldal, Fagrafjell- Stokkeland og Stølaheia-Nordbø (Randaberg).

- Vi er opptatt av å gi så god informasjon som mulig til berørte interessenter gjennom dialog med dem. Det er de som bor og bruker området som best kan gi innspill på eventuelle ulemper av våre prosjekter, sier Beate Rønneberg.