Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Statnett har overtatt

Statnett overtok denne uken det formelle ansvaret for sentralnettet i Sør-Rogaland. Dette gjøres ved at Statnett har kjøpt 50 prosent av aksjene i Lyse Sentralnett. Lyse Elnett beholder den andre halvdelen.

Selv om Statnett overtar ansvaret, så er det fortsatt Lyse Elnett som skal drifte og vedlikeholde sentralnettet i de nærmeste årene. Planlegging og bygging av ny strømforsyning fra Lysebotn til Stølaheia i Stavanger og ny transformatorstasjon til vindkraftproduksjon i Bjerkreim er det Statnett som nå styrer.

To ansatte som har jobbet med disse prosjektene i Lyse Elnett har begynt i Statnett, og skal jobbe videre med prosjektene.

Motorveiene i strømnettet
I henhold til avtalen som er inngått overtar Statnett ytterligere 25 prosent eierandel i Lyse Sentralnett når konsesjon er gitt for Lysebotn-Stølaheia og de siste 25 prosent ved ferdigstillelse av den nye strømforsyningen.

Partene har avtalt at Statnett skal ha bestemmende innflytelse i Lyse Sentralnett AS og stå for all finansiering av de nye anleggene. Lyse Elnett vil yte driftsbistand til daglig drift i Lyse Sentralnett i minimum 3 år, med opsjon om forlengelse.

Sentralnettet er «motorveiene i strømnettet». Statnett har det overordnete ansvaret for strømforsyningen i Norge, og eier det aller meste av sentralnettet. At Statnett nå er inne på eiersiden også i Sør-Rogaland bidrar til bedre samordning og koordinering av sentralnettet i vår del av landet.