Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
Statnett har overtatt ansvaret for prosjektet med ny forbindelse mellom Lysebotn og Sør-Rogaland.

Statnett overtar sentralnettet

Statnett har overtatt hovedansvaret for Lyse Sentralnett AS, og arbeidet med ny strømforsyning fra Lysebotn til Nord-Jæren. Kjerstin Bakke er ansatt som administrerende direktør i selskapet, mens Steinar Bygdås i Statnett er ny prosjektleder for ny sentralnettslinje fra Lysebotn.

– Vi arbeider nå videre med tilleggsutredninger og planlegging av Lyse-Stølaheia. Dette er et utfordrende prosjekt som er svært viktig for å trygge forsyningssikkerheten. Det har derfor vår største oppmerksomhet., sier prosjektleder Steinar Bygdås i Statnett.

Lyse Sentralnett AS etablerer kontor på Sandnes, og skal driftes med egne ansatte og ansatte fra eierselskapene. Lyse Elnett har fått ansvaret for drift av eksisterende sentralnett de nærmeste årene. Administrerende direktør Kjerstin Bakke skal nå bemanne selskapet, og er godt i gang med å finne medarbeidere. Selskapet Lyse Sentralnett har ansvaret for sentralnettlinjene i Sør-Rogaland. Sentralnettlinjer kan sammenlignes med strømnettets motorveier.   

- Selskapet har store og viktige oppgaver. Stavanger-området er det byområde i Norge som vokser mest, og det er allerede i dag en anstrengt forsyningssikkerhet. Det er derfor viktig at vi sammen tar tak i dette, sier administrerende direktør Kjerstin Bakke i Lyse Sentralnett i en artikkel på nettsiden til prosjektet for ny sentralnettslinje fra Lysebotn.

Prosjektet har en egen nettside der du finner mer informasjon.