Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
Strømlinje over Nord-Jæren en kald vinterdag

Statnett tok over driften

Statnett overtok 1. januar driften av sentralnettet i Sør-Rogaland. Dette omfatter driften av 300 kV høyspentlinjer, sjøkabler over Hafrsfjord, samt koblingsanlegg og transformatorer i de største transformatorstasjonene.

Sentralnettet kan sammenlignes med motorveier, og sørger for at strøm transporteres effektivt fra en region til en annen. Denne delen av strømnettet var tidligere eid og driftet av Lyse Elnett, men i 2013 ble det overtatt av Lyse Sentralnett, et selskap der både Lyse Elnett og Statnett var eier. Lyse Elnett har fram til nyttår driftet anlegget, men nå overtar altså Statnett.

Hovedårsaken til endring i eierskapet er EU-direktiv som setter krav til hvem som kan eie sentralnettet.

Transformatorstasjonene som er en del av sentralnettet er Stølaheia i Stavanger, Stokkeland i Sandnes, Bærheim på Forus, Kjelland ved Egersund og Moen i Lysebotn. Lyse Elnett har fortsatt anlegg i de samme transformatorstasjonene, og eier kontrollbyggene.

- Siden avtalen mellom selskapene ble inngått for flere år siden har målet hele tiden vært at Statnett skulle overta. I dialog med Statnett har vi i en overgangsfase hatt ansvaret for drift og vedlikehold, mens de bygget opp en organisasjon her i regionen. Vi vil fortsatt bistå Statnett dersom det skulle oppstå en krisesituasjon som gir behov for det, sier avdelingsleder Frank Boholm i Lyse Elnett.

Statnett har de siste årene etablert seg med et kontor i Sandnes, med ansatte både innen drift og nye prosjekter i regionen. Statnett eier og drifter om lag 11.000 kilometer sentralnett og 150 stasjoner i Norge, i tillegg til forbindelser til Russland, Finland, Sverige, Danmark og Nederland.