Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
Befaring langs linjer på Riska i ulendt terreng.

Store ressurser på Riska

Det er satt inn store ressurser for å kontrollere alle komponenter som kan være mulige feilkilder for å unngå nye strømbrudd på Riska i Sandnes. Et område på 130 kvadratkilometer blir dekket, og det er både strømlinjer og nettstasjoner som blir kontrollert.

- Dessverre er dette et område der vi har hatt for mange strømbrudd. Vi forstår at det gir ulemper for kunder i området, og det beklager vi. Det er gjerne slik at etter en feil, så kan det oppstå følgefeil, og vi leter nå etter flere mulige feilkilder. I dag har vi 16 personer engasjert. Det er to strømkabler hvor det kan være feil, og disse gjøres det målinger på i dag. Dessverre kan noen feil være komplekse å finne fordi de kan være på steder som ikke er synlig, sier direktør for drift Frank Boholm i Lyse Elnett.

Han påpeker at Lyse Elnett har satt en tøff intern målsetning som det jobbes mot, og som innebærer at kunder ikke skal oppleve mer enn fem strømbrudd i løpet av ett år.

- Vi gjør vårt ytterste for å nå denne målsetningen, og har startet rehabilitering av strømnettet på Riska for noen år siden. Men dette er et stort område med både mange nettstasjoner og lange strekk med strømlinjer, så det tar tid før vi er i mål, sier Frank Boholm.

De siste årene er det blant annet satt inn nytt anlegg i nettstasjoner på Ims og Fløysvik for å fjernstyre og overvåke disse fra driftssentralen. Disse tiltakene gjør at færre kunder blir berørt av strømbrudd, og det reduserer tiden det tar før strømmen er tilbake. I tillegg er det gjort en generell oppgradering av svake punkter i strømnettet for å redusere sannsynligheten for feil. Det er blant annet satt opp nye isolatorer og bygget om deler av linje.

Det blir jobbet videre med en langsiktig plan for rehabilitering av strømnettet i området. Det går i dag luftlinjer ut fra Riska transformatorstasjon ved Hommersåk og disse vil bli lagt i bakken. I tillegg planlegges det rehabilitering av nettstasjoner og bytte om eksisterende luftlinjer til såkalte belagte linjer som ikke er like utsatt for vær og vind med fremmedelementer på linjen.

- Arbeidet som er planlagt er omfattende, og det vil derfor ta tid før vi er helt ferdig. Men for hvert delstrekk eller hver nettstasjon som blir tatt, så vil sannsynligheten for feil bli mindre. Vi ber derfor kunder om å ha tålmodighet, så vil situasjonen bli bedre, sier Boholm.