Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
Flyfoto over Sandnes sentrum og omegn med Gandsfjorden og fjellene i øst.

Stort behov for investeringer

Lyse Elnett må investere for nærmere fem milliarder kroner for å oppgradere strømnettet i årene som kommer. Det må til for å sikre strømforsyningen i en region som er en av de som vokser mest i landet.

- Det er i hovedsak tre årsaker til at vi må oppgradere det overordnede strømnettet. Kraftig vekst i regionen gjør at kapasiteten i strømnettet er i ferd med å brukes opp og vi må sikre at nettet tåler feil på viktige deler uten at det gir strømbrudd. I tillegg tilsier alderen på dagens nett at det er behov for fornying, sier administrerende direktør Torbjørn Johnsen i Lyse Elnett.

Sikre kapasitet
Ifølge anslag fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) vil befolkningsveksten i Sør-Rogaland være på rundt 30 prosent i årene fram til 2040. For Lyse er det viktig at strømnettet ikke blir en flaskehals for verdiskapning, utvikling og utbygging som planlegges i regionen.

Strømnettet må være dimensjonert slik at det har nok kapasitet til å tåle den aller høyeste belastningen vi kan få i strømnettet. Forbruket av strøm varierer betydelig både gjennom året og døgnet. Siden 70-tallet har den totale effekten i strømnettet i Sør-Rogaland blitt tredoblet.

Robust nett
Strømnettet er inndelt i tre nivåer, sentralnett, regionalnett og distribusjonsnett. Ny linje fra Lysebotn til Stølaheia transformatorstasjon i Stavanger, som Statnett planlegger, er i sentralnettet. Investeringene vi her snakker om er i regionalnettet, som er den delen av strømnettet som sikrer forsyningen til ulike deler av regionen. Alle de tre nivåene i strømnettet må ha nok kapasitet til å dekke samfunnets behov for strøm. Hvis ikke blir det bokstavelig talt mørkt, og i dagens samfunn vil det gi store konsekvenser.

- Målet vårt er å bygge et robust og framtidsrettet regionalnett som sikrer forsyningssikkerheten i regionen de neste 50 årene. Det er også viktig at nettet evner å ta imot det som måtte komme av fornybar energi, sier nettdirektøren. 

Han forteller at Lyse Elnett har begynt med å se på regionalnettet på Sør- Jæren som strekker seg fra Stokkeland transformatorstasjon i Sandnes kommune til Kjelland transformatorstasjon i Eigersund kommune. Andre steder hvor det er planlagt oppgraderinger er nettet mot Ålgård, Sandnes Øst, Sola, Forus, Rennesøy og Ryfylke.