Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
Montør i ferd med å sette inn ny automatisk strømmåler i et sikringsskap

Strenge krav til ny strømmåler

Nettselskapet må følge samme strenge krav til personvern og datasikkerhet som banker når ny automatisk strømmåler installeres. – Det er ingen utenforstående som får tilgang til data fra strømmåleren hvis ikke kunden selv gir fullmakt til det, sier avdelingsleder Åshild Helland i Lyse Elnett.

Nettselskapet bruker kun informasjonen til å gi korrekt faktura og til drift og vedlikehold av strømnettet. All informasjon sendes kryptert ut av strømmålerne. Datatilsynet var med og ga innspill til sikkerhetsveilederen for ny automatisk strømmåler når den ble utarbeidet av myndighetene i 2012.

Myndighetene har satt krav om at de nye strømmålerne skal ha et åpent grensesnitt, en såkalt HAN-utgang, som gjør det mulig for kommersielle aktører å tilby tjenester der data fra strømmåleren benyttes.

Direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet kom med denne uttalelsen i media tidligere i uken.  "Her kan kommersielle aktører koble seg på og de kommer til å selge ulike typer tjenester, som alarmtjenester eller fulle smarthus, og da gir man fra seg informasjon om hvordan man lever livet sitt."

- Denne HAN-utgangen er sperret når strømmåleren blir installert. Kunder må selv aktivt ta initiativ for å få den åpnet hvis de ønsker å ta den i bruk, sier avdelingsleder Åshild Helland i Lyse Elnett.

Hun legger til informasjonen nettselskapet får fra de nye strømmålerne ikke sier noe om hva slags apparater eller teknologi strømmen er brukt til. Den sier bare hvor mye som er brukt og når.   

Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, har lagt ut informasjon om innføring av automatisk strømmåler og hva det innebærer for kunder.

En undersøkelse som TNS Gallup gjennomførte i 2016 viser at syv av ti er positive eller svært positive til nye, automatiske målere. Av dem som allerede har fått slik måler installert, er ni av ti positive. Dette tyder på at kundene ser langt flere fordeler enn ulemper med digitaliseringen.