Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Styrket strømforsyning i Stavanger

Ny viktig høyspentkabel i regionalnettet ble satt i drift onsdag 12. mars. Den nye 50 kV-forbindelsen mellom Kongsgata transformatorstasjon i Stavanger sentrum og Mosvannet transformatorstasjon ved Gamlingen øker forsyningssikkerheten i Stavanger betraktelig.

- Den nye 50 kV er en viktig del av forbindelsen mellom Stølaheia og Ullandhaug. Tidligere var Mosvannet transformatorstasjon forsynt kun fra ett sted, mens nå har vi fått ringforbindelse. Det har stor betydning for forsyningssikkerheten, sier leder for driftssentralen Terje Nevland i Lyse Elnett.

I rundt ett år har Lyse Elnett arbeidet med å legge ned nye høyspentkabler fordi gamle kabler ligger i veien for den nye fastlandsforbindelsen Ryfast mellom Stavanger og Tau.

Fem transformatorstasjoner omfattes også av dette prosjektet. På Ullandhaug og i Kongsgata er det koblet til nye kabler, mens det må gjøres mer omfattende arbeid på andre transformatorstasjoner.
 
På Mosvannet er det installert et nytt stort gassisolert koblingsanlegg (GIS-anlegg), samt vern- og kontrollanlegg. Samtidig er det lagt inn tre nye høyspentkabler, to fra Ullandhaug og en fra Kongsgata.

- Det er godt å ha kommet så langt. Vi er nå halvveis i arbeidet med å legge om kabeltrasèer i dette store prosjektet. Nye kabler er driftssatt fra Ullandhaug til Mosvannet og fra Mosvannet til Kongsgata, sier prosjektleder Harald Thue.

Totalt legges det 5,9 mil med nye strømkabler i forbindelse med Ryfast, når både regionalnettet og distribusjonsnettet blir tatt med. Det pågår arbeid med å legge nye kabler på Tau og snart starter også arbeidet på Tasta. I tillegg blir gamle kabler fjernet i Vålandskogen ved kolonihagen.