Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Ofte stilte spørsmål og svar

Det er noen spørsmål som stilles oftere enn andre i forbindelse med graving i bakken, arbeid nær anlegg og flytting av infrastruktur. Vi har samlet spørsmålene med tilhørende svar her.

1. Jeg skal grave på eiendommen min hva gjør jeg?
Du må da fylle ut skjema for gravemelding på denne siden og sende det inn til oss. Du vil få svar fra oss i løpet av to arbeidsdager. Da mottar du en gravemelding.

2. Hva er en gravemelding?
En gravemelding består av et kart som viser området der du skal grave med registrerte traséer for ulike kabler og rør,  samt et skjema med litt mer informasjon om hva du eventuelt bør gjøre videre.

3. Hva er en trasé?
En trasé er i denne sammenheng en strek på kartet som angir den eller de kabelgrøfter som eksisterer i området. En trasé kan inneholde en eller flere kabler eller rør. Streken som viser hvor kabler eller rør ligger må behandles som veiledende, og det er viktig å være forsiktig i området nær denne.

4. Det er traséer der jeg skal grave, hva gjør jeg?

  • Vurder om du kan grave andre steder

  • Vurder om du skal benytte en profesjonell graveentreprenør som har erfaring med graving nær kabler.

  • Vis aktsomhet ved graving i området. Kablene kan ligge grunt og kan bli skadet og forårsake farlige situasjoner ved graving.

  • Bestill evt en kabelpåvising for å få markert trasé på bakken.

  • Dersom det er kritisk infrastruktur må du bestille en Nær ved avtale (NVA-avtale)

5. Hva er påvisning?
Ved påvisning kommer vi ut og bruker ulike metoder for å lokalisere kablene tilhørende Lyse og våre samarbeidspartnere. Du vil da ha en «strek» markert på bakken som du kan bruke som veiledende for ditt arbeid. Bestilling av påvisning gjøres via samme skjema som for gravemelding. Husk da å velge "påvisning" i felt kalt "Handling". 

6. Hva er en Nær ved avtale, og trenger jeg dette?
En nær ved avtale utstedes dersom du skal grave eller arbeide nær ved høyspent, gass og noen andre typer infrastruktur. Denne brosjyren gir deg ytterlige instrukser om hvordan du skal forholde deg til infrastrukturen.

7. Hvilke aktører får jeg informasjon om via Lyse sin gravemelding?
Lyse Elnett, Lyse Neo, Lyse Fiber, TDC og IVAR.

8. Hvilke andre aktører bør jeg kontakte?
Kommune (Vann og avløp), Telenor og evt andre infrastruktur eiere du kjenner til i ditt område.

9. Jeg vil flytte de kablene som ligger i dette område.
Du må da sende inn et skjema for flytting. For å kunne flytte kabler må det være praktisk mulig å gjennomføre og fungere med tanke på drift av strømnettet. Merk at du selv kan måtte betale for en slik flytting.

10. Jeg planlegger å bygge over de traseer som er markert på kartet, kan jeg det?
Det blir tatt en individuell vurdering av den enkelte sak. Du må da ta kontakt med oss via bestillingsskjema for flytting.

11. Hva med beplantning nær kabler eller skap eventuelt andre anlegg?
Trær og hekker kan ha røtter som etterhvert skaper problemer for strømnettet hvis de plantes for nær. Det er viktig å bruke føre var prinsippet når du planter nær kabler og anlegg. Husk at vi har behov for å komme til våre anlegg, uavhengig av om anlegget er et strømskap, en gatelysstolpe eller nettstasjon.

12. Hva hvis jeg skal fjerne masse eller fylle på masse nær anlegg, kabler eller linjer?
Både fjerning av masse og påfyll av masse nær anlegg, kabler eller linjer kan påvirke strømnettet og sikkerheten til både deg og tredje person. Det er derfor viktig at du tar kontakt med oss i god tid før arbeidet startes opp.

13. Det er fiber inn til vårt hus, men denne traseen vises ikke på kartet.
Mange av fiberkablene er gravd ned privat av huseier, og er ikke alltid registrert i vårt system. Du må da eventuelt sjekke med tidligere eier. Dette er kabler som i utgangspunktet ikke lar seg påvise. Alternativet er å finne ut hvor fiber går inn i huset, og vise aktsomhet ved graving.

14. Jeg ønsker å se vilkårene for tilknytning av kunder
Standardvilkår for nettleie og tilknytning av kunder beskriver ansvarsforholdet mellom kunde og Lyse Elnett. Vilkårene er delt i tre hoveddeler:

  1.     Nettleieavtale
  2.     Tilknytning
  3.     Særskilte vilkår

Vilkår for privatkunder
Vilkår for bedriftskunder