Eierkommunene til konsernet: Stavanger, Sandnes, Sola, Time, Bjerkreim, Kvitsøy, Klepp, Randaberg, Hå, Eigersund, Finnøy, Lund, Strand, Rennesøy, Hjelmeland og Gjesdal. 

Ledergruppen i Lyse Elnett: 
Håvard Tamburstuen, administrerende direktør
Marianne Frøystad Ånestad, økonomidirektør
Frank Boholm, direktør Nettdrift
Rannveig Eidem Norfolk, direktør Nettplan
Lars Andre Kalve, direktør Prosjektstyring
Atle Havnerås, direktør Montasje
Egil Johansen, direktør virksomhetsutvikling

Styret: 
Grethe Høiland, styreleder
Ove Otterbech Jølbo, nestleder
Hans Terje Ylvisåker, styremedlem
Magne G. Bratland, styremedlem
Rosalie Poen, styremedlem
Arne Malvin Sele, styremedlem
Øyvind Strømfjord Ediassen, styremedlem
Sigmund Salamonsen, styremedlem