Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
  • Om prosjektet

Om prosjektet

Mellom Sande transformatorstasjon og strømmast ved «Salemskrossen» blir tre kabler i regionalnettet (overordnet strømnett) byttet ut med to nye kabler. En strekning på vel 2600 meter. Omleggingen startet høsten 2014. De nye kablene blir satt i drift så snart alt er klart i løpet av 2017. For å få gjennomført vegprosjektet ble de tre eksisterende kablene lagt om midlertidig først.

Forsterkning

Samtidig benytter altså Lyse anledningen til å gjøre en oppgradering og forsterke strømforsyningen i distribusjonsnettet til flyplassområdet og Risavika. Det legges ned nye 22 kV høyspentkabler mellom Sande transformatorstasjon og Risavika transformatorstasjon og fra Sande transformatorstasjon til flyplassen og nytt næringsområde ved flyplassen.

Dette gjøres for å forsyne nytt næringsområde, planlagt utbyggingsområde ved flyplassen, få god reserveforsyning mellom Sande og Risavika og erstatte gamle eksisterende høyspentkabler på samme strekning.
Forsterkningen av distribusjonsnettet fra Sande transformatorstasjon muliggjør levering til flere nye kunder i området.

Disse kablene legges delvis i felles trase med de nye regionalnettskablene. Totalt skal det legges til sammen rundt 6,5 km med høyspentkabler.

Totalt er det beregnet at hele prosjektet har en kostnad på nærmere 33 millioner kroner.

Felles grøft

Det blir bygget en felles grøft med trekkerør nedstøpt i betong (OPI-kanal) gjennom hele området. Alle kabler som blir lagt om og alle nye kabler på dette strekket blir lagt i disse trekkerørene.

Totalt legges det ned 30 trekkerør. Lyse har 18 av disse til regional- og distribusjonsnett (strømkabler) og fiberkabler. Det er lagt ned ekstra trekkerør som kan benyttes til framtidige reserveforbindelser.