Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Om prosjektet

Statnett har ansvaret for motorveiene for strøm og transporterer strøm til regionen. I sentralnettstasjoner i Sør-Rogaland overtar Lyse Elnett stafettpinnen og transporterer strøm videre rundt i regionen. Dette gjør at begge selskapene har behov for linjer til og fra denne nye stasjonen.

Statnett har samlet informasjon om ny hovedforsyning inn til regionen på sin nettside.

Lyse Elnett planlegger oppgradering av strømnettet på Sør-Jæren mellom Vagle i Sandnes kommune og Opstad i Hå kommune. Det vil være to strømlinjer fra den nye sentralnettstasjonen og vestover for å forsyne strømnettet på Sør-Jæren. I tillegg vil det være to strømlinjer nordover for å forsyne Stavangerområdet, og en strømlinje østover for å forsyne Sandnes øst, Gjesdal og Ryfylke.

Lyse Elnett vil sende egne konsesjonssøknader for disse linjene.