Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Om prosjektet


Oppgradering av transformatorstasjon
​Tronsholen transformatorstasjon er over 60 år gammel, og det er nå behov for å oppgradere stasjonen som følge av alder og teknisk tilstand på eksisterende anlegg. 
Det er vurdert tre ulike hovedalternativer: 

  • ​Nytt innendørs koblingsanlegg (GIS) i frittstående bygg
  • Nytt utendørs koblingsanlegg (AIS) nær eksisternde utendørs anlegg
  • Utskiftning av komponenter i eksisterende anlegg

Lyse Elnett sendte i oktober 2018 konsesjonssøknad for å bygge nytt 132 kV koblingsanlegg. Planen er å bygge nytt anlegg mens esksisterende anlegg er i drift. Det er søkt om å få bygge koblingsanlegget som et innendørs GIS-anlegg. Når det er ferdig og i stabil drift, vil det gamle utendørsanlegget bli revet. 

Det søkes om å få sette opp nye endemaster og legge nye strømkabler fra nye endemaster og inn til nytt koblingsanlegg. Dette vil ikke medføre endringer av linjetraséer som går over Håbafjell. 

Utskiftning av eksisterende kabler
Lyse Elnett har fått konsesjon av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for å bytte dagens 50 kV-kabler fra Tronsholen og ned til Gamle Ålgårdsvei 80 (Lyse sin eiendom) på grunn av alder og tilstand på disse. I tillegg skal 350 meter av 50 kV-luftlinje ved Kleivane legges ned i bakken. Kostnaden med denne siste delen dekkes av utbygger som har bestilt endringen.

I offentlig vei (Tronsholen, Prestheiveien, Gamle Ålgårdsvei, Kleivane og Melsheiveien) vil det iverksettes tiltak for å gjøre anleggsperioden så kort som mulig for å begrense ulempene.

Skifte av tråd for sørligste strømlinje over Håbafjell (Lysebotn-Tronsholen 3)
Det er behov for en større vedlikeholdsjobb på den sørligste linjen over Håbafjell (Lysebotn - Tronsholen 3). Linjetråd og tilhørende komponenter på linjen må skiftes på grunn av alder og teknisk tilstand. Ny linjetråd som henges opp vil ha samme dimensjon og spenning som eksisterende linjetråd. 

​Over Håbafjell er trådskiftet tenkt utført ved hjelp av liftbil i løpet av sommerhalvåret 2019. På andre deler av linjetraséen er det aktuelt å benytte helikopter. 

Tidligere vurderinger i prosjekt ved Tronsholen
I dag går det tre 50 kV strømlinjer nord for Gamle Ålgårdsvei over kirkegården og deretter mot Tronsholen transformatorstasjon. I tillegg går det to 132 kV strømlinjer fra Høylandsåna over Håbafjell og ned til transformatorstasjonen. Det er disse fem strømlinjene som har vært vurdert kablet i prosjektet. Den sørligste strømlinjen over Håbafjell har aldri vært en del av prosjektet. Planen var å legge totalt sju kabelsett i samme grøft fra Tronsholen transformatorstasjon over Håbafjell fram til Høylandsåna.

Planen med å legge kabler i bakken ville gitt lavere kapasitet enn det er i dagens strømlinjer i området. Nye beregninger viser at behovet for overføring av strøm vil være større enn den planlagt kapasiteten jordkablene i prosjektet ville gitt. Dersom nødvendig kapasitet skal opprettholdes ved eventuell kabling må det legges ytterligere sett med kabler. Det vil i så tilfelle øke kostnadene vesentlig samtidig som arealbeslaget vil øke, og det er begrenset mulighet for å øke grøftebredden enkelte steder i trasèen.

Behovet for overføring av strøm inn til Tronsholen transformatorstasjon har også endret seg.  Tidligere har det vært planer om å rive en av de to nordligste 132 kV-linjene (Lysebotn-Tronsholen 2) i forbindelse med etablering av ny hovedstrømforsyning fra Lysebotn og inn til regionen. Norges vassdrags- og energidirektorat har nylig gitt midlertidig tillatelse til at denne linjen kan bli stående inntil videre for å kunne knytte til planlagt ny fornybar energi (vind- og vannkraft).