Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Om prosjektet

Konsesjonssøknad:
Lyse Elnett har fått konsesjon av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for å bytte dagens 50 kV kabler fra Tronsholen og ned til Gamle Ålgårdsvei 80 (Lyse sin eiendom) på grunn av alder og tilstand på disse. I tillegg skal 350 meter av 50 kV-luftlinje ved Kleivane legges ned i bakken. Kostnaden med denne siste delen må dekkes av utbygger som har bestilt endringen.

I offentlig vei (Tronsholen, Prestheiveien, Gamle Ålgårdsvei, Kleivane og Melsheiveien) vil det iverksettes tiltak for å gjøre anleggsperioden så kort som mulig for å begrense ulempene. Planen er å bruke trekkerør siden vi da kan ha kortere strekning av grøften åpen om gangen. 

Det arbeides videre med å se på en reinvestering i Tronsholen transformatorstasjon, men planen om å etablere ny stasjon inne i fjellet er lagt vekk.

Framdrift
​Konsesjon for nye kabler ble rettskraftig slutten av august 2018.
​Miljø-, transport- og arealplan utarbeides høsten 2018, og skal godkjennes av NVE. 
​Gravearbeid vil tidligst starte i begynnelsen av 2019.

Tidligere vurderinger i prosjektet
I dag går det tre 50 kV strømlinjer nord for Gamle Ålgårdsvei over kirkegården og deretter mot Tronsholen transformatorstasjon. I tillegg går det to 132 kV strømlinjer fra Høylandsåna over Håbafjell og ned til transformatorstasjonen. Det er disse fem strømlinjene som har vært vurdert i prosjektet. Den sørligste strømlinjen over Håbafjell har aldri vært en del av prosjektet. Planen var å legge totalt sju kabelsett i samme grøft fra Tronsholen transformatorstasjon over Håbafjell fram til Høylandsåna.

Planen med å legge kabler i bakken ville gitt lavere kapasitet enn det er i dagens strømlinjer i området. Nye beregninger viser at behovet for overføring av strøm vil være større enn den planlagt kapasiteten jordkablene i prosjektet ville gitt. Dersom nødvendig kapasitet skal opprettholdes ved eventuell kabling må det legges ytterligere sett med kabler. Det vil i så tilfelle øke kostnadene vesentlig samtidig som arealbeslaget vil øke, og det er begrenset mulighet for å øke grøftebredden enkelte steder i trasèen.

Behovet for overføring av strøm inn til Tronsholen transformatorstasjon har også endret seg.  Tidligere har det vært planer om å rive en av de to nordligste 132 kV-linjene (Lysebotn-Tronsholen 2) i forbindelse med etablering av ny hovedstrømforsyning fra Lysebotn og inn til regionen. Norges vassdrags- og energidirektorat har nylig gitt midlertidig tillatelse til at denne linjen kan bli stående inntil videre for å kunne knytte til planlagt ny fornybar energi (vind- og vannkraft).