Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Om prosjektet

Bakgrunnen for prosjektet er at utbyggere ønsker å frigjøre areal til boligutbygging, Sandnes kommune vil fjerne strømlinje over gravlund på grunn av forskriftskrav og Lyse Elnett har behov for reinvestering i transformatorstasjonen samt noen kabler inn til stasjonen. Et slikt spleiselag med deling av kostnader er nødvendig for å få gjennomført prosjektet.

Det er fire til fem ganger så dyrt å legge strømkabel som å bygge strømlinje på dette spenningsnivået. Stortinget har derfor gjennom Stortingsmelding 14 (Vi bygger Norge – Om utbygging av strømnettet) bestemt at luftledning skal velges som hovedregel for strømnett med spenningsnivå over 22 kV. Det er noen få unntak for regelen og en av dem er at andre er med og tar ekstrakostnaden ved å legge kabel.

Planen er å legge totalt sju kabelsett i samme grøft fra Tronsholen transformatorstasjon fram til Høylandsåna. Her vil de to 132 kV-linjene fortsette som luftledning slik som i dag. Det vil gå tre kabelsett langs eksisterende vei videre fra Høylandsåna mot Kleivane. Kartet viser hvor kabel er planlagt (rød strek: 7 kabelsett, grå strek: tre kabelsett).

Grøften vil være seks meter bred over Håbafjell og i tillegg vil tre meter til hver side av grøften bli båndlagt for å sikre tilkomst til strømkablene for nødvendig drift og vedlikehold. Planen er å grave opp kortere strekninger om gangen, legge ned trekkerør, grave igjen, og til slutt trekke strømkabler igjennom rørene. Dette vil minske ulemper med stengte veier osv  i byggeperioden. Det blir lagt til rette for alternativ atkomst til boliger mens det graves.