Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Om prosjektet

Det er ventet en kraftig vekst i effektbehov i årene framover i Hjelmeland kommune. Det høyeste målte strømforbruket på samme tid i Hjelmeland kommune og området rundt var vel 15 MW i 2016. Det er varslet flere større strømuttak fra næringslivet, samt ønsker om tilkobling av ny og utvidet kraftproduksjon. Det er blant annet søkt om strøm til elferge Hjelmeland-Nesvik og i tillegg er det en generell vekst i området.

Prognoser for effektbehov viser at det vil kunne tredoble seg fram mot 2050-2060. 

Eksisterende overordnet strømnett vil ikke ha nok kapasitet til å dekke framtidens behov for strøm. For å sikre god og stabil strømforsyning må strømnettet derfor oppgraderes.