Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Status

Prosjektet startet opp i 2015. Første nettstasjon i Sandnes ble oppgradert samme år, og driften av denne viser god nytteverdi. Dette gjelder blant annet omfang ved strømbrudd og tid som går til strømmen er tilbake hos kunder.

1. fase, 15. april - 30. juni 2016: Åtte nettstasjoner i Stavanger sentrum 
2. fase, september-november 2016: Fem nettstasjoner i Stavanger sentrum
3. fase, januar- mars 2017: Fire nettstasjoner i Stavanger sentrum
4. fase, 2. kvartal 2017: Fire nettstasjoner i Stavanger sentrum
Parallelt med at nettstasjonene blir oppgradert klargjøres IT-systemer for å ta imot informasjon som etter hvert vil komme fra nettstasjonene.

Tre nettstasjoner i Stavanger, samt ytterligere fem stasjoner i Sandnes blir oppgradert som egne prosjekter.
I årene 2018 og 2019 vil prosjektet være i drift for å demonstrere hvilke positive effekter denne type nettstasjoner har.

  • Bakgrunn for prosjektet
  • Status
Bakgrunn for prosjektet

- Det skjer store endringer innen fornybarsamfunnet hvor for eksempel småskalaproduksjon av strøm fra solceller øker og transportsektoren går over til å bruke elektrisitet. Det er nødvendig å teste smartgrid-løsninger i stor skala for å få et moderne distribusjonsnett som hensyntar disse store endringene.

- Formålet med prosjektprogrammet er å demonstrere praktiske og tekniske behov ved bygging og oppgradering av nettstasjoner, hvordan ulike teknologiske løsninger virker/samvirker og vurdere kostnader og nytte av ny teknologi.

- Den nye teknologien som blir tatt i bruk vil blant annet gi bedre oversikt over belastning i nettet og kapasitet til nye kunder. I tillegg vil den gi bedre og tidligere varsling om feil og mulighet for å fjernstyre nettstasjonene.

Status

Prosjektet startet opp i 2015. Første nettstasjon i Sandnes ble oppgradert samme år, og driften av denne viser god nytteverdi. Dette gjelder blant annet omfang ved strømbrudd og tid som går til strømmen er tilbake hos kunder.

1. fase, 15. april - 30. juni 2016: Åtte nettstasjoner i Stavanger sentrum 
2. fase, september-november 2016: Fem nettstasjoner i Stavanger sentrum
3. fase, januar- mars 2017: Fire nettstasjoner i Stavanger sentrum
4. fase, 2. kvartal 2017: Fire nettstasjoner i Stavanger sentrum
Parallelt med at nettstasjonene blir oppgradert klargjøres IT-systemer for å ta imot informasjon som etter hvert vil komme fra nettstasjonene.

Tre nettstasjoner i Stavanger, samt ytterligere fem stasjoner i Sandnes blir oppgradert som egne prosjekter.
I årene 2018 og 2019 vil prosjektet være i drift for å demonstrere hvilke positive effekter denne type nettstasjoner har.