Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Om strømmarkedet

Strømmarkedet i Norge er strengt regulert. Det er flere ulik myndighetsorganer som regulerer markedet. Kraftleverandører og nettselskaper forveksles gjerne, men hva er egentlig forskjellen?

Kraftleverandør
En kraftleverandør eller strømleverandør er det selskapet du kjøper strøm fra. Du kan velge mellom mange forskjellige strømleverandører, som har noe ulike produkter, priser og avtalevilkår. Du får imidlertid den samme strømmen uansett hvilken strømleverandør du velger. Dersom du skifter strømleverandør betaler du fortsatt det samme i nettleie til ditt lokale nettselskap.

Nettselskap
Det lokale nettselskapet eier og er ansvarlig for drift av strømnettet i regionen eller på stedet du bor. De sørger for at strømmen blir transportert til huset ditt. Nettselskapet har monopol på sine tjenester innenfor et gitt geografiske område. Du kan derfor ikke bytte nettselskap dersom du er misfornøyd med tjenestene deres. Årsaken til dette er at det vil være svært ulønnsomt å ha konkurrerende nettselskap som bygger hvert sitt parallelle strømnett.
I Sør-Rogaland er Lyse Elnett AS det største nettselskapet.

Strømnettet
For å forklare hvordan strømnettet er bygd opp blir det gjerne sammenlignet med veinettet. Strømnettets motorveier som frakter strøm mellom regioner i Norge og mellom Norge og utlandet blir kalt sentralnettet. Deretter har vi regionalnettet som kan sammenlignes med fylkesveier som binder en region sammen. Det finmaskede strømnettet som frakter energi til din bolig kaller vi distribusjonsnettet.
Alle disse tre delene av strømnettet må ha nok kapasitet til å dekke samfunnets behov for strøm. På veiene kan vi ha kø, men det fungerer ikke i strømnettet. Får vi kork på strømnettet blir det mørkt.