Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
  • Kunde
  • Produsere egen strøm

Produsere egen strøm

Solceleanlegg montert på rødt hustak.

Dersom du ønsker å produsere din egen strøm og bli plusskunde slik at du kan levere overskuddsstrøm inn på strømnettet, så er dette veien videre.  

1. Ta kontakt med leverandør av solcelleanlegg eventuelt elektroinstallatør. 
Ta kontakt med leverandør av solcelleanlegg eller godkjent elektroinstallatør for å avklare tekniske og økonomiske forhold rundt tilknytning av produksjonsanlegget. En elektroinstallatør bør kontaktes før du går til innkjøp av materiell og utstyr. 

2. Ta kontakt med strømleverandør
Avklar om den strømleverandøren du har også håndterer plusskunder. Dersom svaret er nei, må du inngå avtale med annen strømleverandør for å kunne bli plusskunde. 


Når vi har fått melding fra elektroinstallatør, som skal sette opp solcelleanlegg, er vårt mål at vi skal behandle saken innen 15 virkedager. 

  • ​Elektroinstallatør sender inn forhåndsmelding av installasjonen
  • Hvis det er behov for eventuelle forsterkninger i strømnettet, gis det samtidig tilbakemelding om dette. Nettforsterkninger utføres av Lyse Elnett etter avtale med deg. 
  • Elektroinstallatør installerer anlegget og sender inn nødvendig dokumentasjon. 
  • Anlegget settes i drift. 

Gjør oppmerksom på at en plusskunde ikke kan levere strøm til nabo eller andre sluttbrukere enn seg selv.

Nettleie og inntekter
Plusskunder betaler ordinær nettleie for netto strømforbruk. Nettleien består av to ledd: et fastledd og et energiledd. Fasteleddet betales per målepunkt. I tillegg betaler du for selve strømforbruket fra valgt strømleverandør. En plusskunde betaler ikke nettleie for strøm du produserer og leverer inn til strømnettet. Du får betalt for overskuddsstrøm gjennom et negativt energiledd. Du må gjøre avtale med kraftleverandør om betaling for overskuddsstrøm.

​For informasjon om priser, se vår oversikt over nettleie. 

Mer informasjon finner du på siden om plusskunde for elinstallatører.