Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
  • Kunde
  • Produsere egen strøm

Produsere egen strøm

Solcelleanlegg på taket til et kontorbygg

Dersom du ønsker å produsere din egen strøm for eksempel fra solcelle på taket, så er det visse ting det er viktig å være oppmerksom på. Husk å inngå en avtale med ditt nettselskap, for eksempel Lyse Elnett, så lenge du er knyttet til strømnettet og anlegget du installerer blir en del av ditt elektriske anlegg. En plusskunde kan  maksimalt levere inn 100 kW i strømnettet.

Er du plusskunde kan du  selge overskuddsenergi til strømnettet hvis du produserer mer enn du forbruker. Har du perioder med lite eller ingen produksjon, kan du selvsagt kjøpe strøm som en ordinær kunde. Normalt vil årsproduksjon ikke overstige eget forbruk, men i enkelte perioder kan kunde ha overskuddsproduksjon som leveres inn på distribusjonsnettet.

En plusskunde kan ikke levere strøm til nabo eller andre sluttbrukere enn seg selv.

Dersom du ønsker å bli plusskunde og produsere din egen strøm, så er dette veien videre:

  • Ta kontakt med godkjent elektroinstallatør for å avklare tekniske og økonomiske forhold rundt tilknytning av produksjonsanlegget. En elektroinstalltør bør kontaktes FØR du evt går til innkjøp av materiell og utstyr.
  • Elektroinstallatør sender inn forhåndsmelding av installasjonen via Lyse Elnett sitt meldingssystem for installatører.
  • Lyse Elnett behandler meldingen og oversender plusskundeavtale til kunden. Hvis det er behov for eventuelle nettforsterkninger, gis det samtidig tilbakemelding om dette. Nettforsterkninger utføres av Lyse Elnett etter avtale med kunden.
  • Kunde inngår tilknytningsavtale. Elektroinstallatør installerer anlegget og sender inn nødvendig dokumentasjon.
  • Lyse Elnett installerer nødvendig målerutstyr. Om nettforsterkninger er nødvendig, bekostes dette av kunden gjennom et anleggsbidrag. Nettforsterkninger utføres av Lyse Elnett.
  • Anlegget settes i drift.

Nettleie og inntekter
Plusskunder betaler ordinær nettleie for netto strømforbruk. Nettleien består av to ledd: et fastledd og et energiledd. Fasteleddet betales per målepunkt. I tillegg betaler du for selve strømforbruket fra valgt strømleverandør. En plusskunde betaler ikke nettleie for strøm du produserer og leverer inn til strømnettet. Du får betalt for overskuddsstrøm gjennom et negativt energiledd. Du må gjøre avtale med et strømselskap om betaling for overskuddsstrøm.
 

Mer informasjon finner du på siden om plusskunde for elinstallatører.