Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Priser og vilkår bedrift

De fleste bedrifter betaler et fastledd (fast årlig beløp) og et energiledd (pris per kilowattime).

Fastleddet betales i kroner per år for hvert målepunkt og inkluderer årlig avgift til Energifondet (Enova) på 800 kroner.

Energileddet betales i øre per kWh etter det totale strømforbruket i fakturaperioden.


Fritak eller redusert forbruksavgift?

Enkelte næringskunder kan få fritak eller reduksjon for forbruksavgift på elektrisk kraft. Næringskunder må huske å sende inn egendokumentasjon hvert år for å få fritak eller reduksjon. Mer informasjon samt skjema for egendokumentasjon finnes under menypunktet "Forbruksavgift" på denne siden.

Prishefte Vilkår næringskunder
  • Normal næringsvirksomhet
  • Effektmålt overføring
  • Fleksibel overføring
  • Forbruksavgift
Normal næringsvirksomhet

Nettleiepriser for næringskunder med strømforbruk under 80 kVA.

  Inkl. mva Uten mva

 

Fastledd kr/år

Energiledd øre/kWh

Fastledd kr/år

Energiledd vanlig forbruksavgift øre/kWh

Energiledd lav forbruksavgift øre/kWh

Energiledd ingen forbruksavgift øre/kWh

Nettleie for næringsvirksomhet

3640

42,75

2912

34,20

18,58

18,07

Priser gjeldende fra 1. januar 2020.

Fastleddet betales i kroner per år for hvert målepunkt og inkluderer årlig avgift til Energifondet (Enova) på 800 kroner (uten moms).

Energileddet betales i øre per kWh etter det totale strømforbruket i fakturaperioden. Ulike priser vinter/sommer kan tilbys på forespørsel til lavspenningskunder uten effektmåling, og med årsforbruk over 8000 kWh. En slik avtale følger kalenderåret og forutsetter 1 års bindingstid.

 

Effektmålt overføring

Nettleiepriser kalt effektmålt overføring gjelder store næringskunder som har et strømforbruk over 80 kVA. De betaler i tillegg til et fastledd og energiledd et effektledd for aktiv og reaktiv effekt. 80 KVA tilsvarer 200 A i 230 V-nettet og 125 A i 400 V-nettet.

Effektleddet avregnes i kroner per kW og kroner per kVAr etter det høyeste effektuttaket for den aktuelle måned. Det blir bare avregnet effekt for vintermånedene januar, februar, mars, oktober, november og desember.

  Fastledd Energiledd vanlig forbruksavg. Energiledd lav forbruksavg. Energiledd ingen forbruksavg. Effektledd (vintermåneder)

Kundetype

kr/år

Sommer øre/kWh

Vinter øre/kWh

Sommer øre/kWh

Vinter øre/kWh

Sommer øre/kWh

Vinter øre/kWh

Aktiv kr/kW

Reaktiv kr/kVAr

Lavspenning med måneds effektmåling

18 800

19,63

20,63

4,01

5,01

3,50

4,50

80

40

Høyspenning med måneds effektmåling

18 800

18,63

19,63

3,01

4,01

2,50

3,50

70

30

Priser fra 1. januar 2020.(justering er gjort som følge av økt elavgift til 16,13 eks moms).

 

Fleksibel overføring

Fleksibel overføring tilbys etter avtale når tilhørende kommunikasjonssystem er på plass. Avtale om fleksibelt forbruk må inngås mellom kunde og nettselskap før leveranse. Det er næringskunder med større anlegg som har uttak over 200 kW som kan få en slik avtale.

  Fastledd Energiledd vanlig forbruksavg. Energiledd lav forbruksavg. Energiledd ingen forbruksavg. Effektledd (vintermåneder)

Kundetype

kr/år

Sommer øre/kWh

Vinter øre/kWh

Sommer øre/kWh

Vinter øre/kWh

Sommer øre/kWh

Vinter øre/kWh

Aktiv kr/kW

Reaktiv
kr/kVAr

Høyspenning med umiddelbar utkobling

18 800

18,63

19,63

3,01

4,01

2,50

3,50

42

18

Høyspenning med 2 timers utkoblingsvarsel

18 800

18,63

19,63

3,01

4,01

2,50

3,50

49

21

Lavspenning med umiddelbar utkobling

18 800

19,63

20,63

4,01

5,01

3,50

4,50

48

24

Lavspenning med 2 timers utkoblingsvarsel

18 800

19,63

20,36

4,01

5,01

3,50

4,50

56

28

Priser er gjeldende fra 1. januar 2020 (justering er gjort som følge av økt elavgift til 16,13 eks moms). 

Fleksibel overføring tilbys etter avtale når tilhørende kommunikasjonssystem er på plass.

Avtale om fleksibelt forbruk må inngås mellom kunde og nettselskap før leveranse. Det er næringskunder med større anlegg som har uttak over 200 kW som kan få en slik avtale. Prisene er lik som for effektmålte kunder, men med rabatt på effektledd i vintermånedene. I en slik avtale kan strømmen bli koblet ut direkte via fjern- styring. Varsling av utkobling og innkobling skjer via SMS til kontaktpersoner kunden har gitt informasjon om.

Det stilles ikke krav til reserveforsyning, men kunden må selv ta ansvaret for eventuelle konsekvenser i perioder med utkobling. Som kunde må du regne med at strømmen kan bli koblet ut spesielt i perioder med høyt forbruk. Ved manglende utkobling skjer en overføring til ordinær effekttariff med 20 prosent påslag, som har tilbake- virkende kraft i inntil tre år- avhengig av siste vellykkede utkobling.

Forbruksavgift

Redusert avgift gjelder for virksomheter med næringskoder innenfor området 05.000 til 9.999 og innenfor 10.000 til 33.999. I tillegg kan enkelte andre virksomheter, som for eksempel næringskoder: 38.320, 88.993, 88.994 samt 35.300, få reduksjon dersom de i tillegg kommer inn under Skattedirektoratets bestemmelser for produksjon eller annen godkjent virksomhet. Mer informasjon finner du på skatteetaten.no

Fritak eller redusert forbruksavgift gjelder kun strømforbruk som benyttes i forbindelse med selve produksjonen, og omfatter ikke forbruk til administrasjonsbygg. Bygg der areal som er knyttet til administrasjon utgjør 80 prosent eller mer av totalareal anses som administrasjonsbygg. Det skal betales full forbruksavgift av strømforbruk levert til slike bygg.

Det må sendes inn skjema for egendokumentasjon per målepunkt dere har. Skjema skal leveres inn en gang i året. Utfylt skjema for egendokumentasjon, samt utskrift fra Enhetsregisteret som dokumenterer relevant næringskode, sendes til egendokumentasjon@lyse.no.  


Skjema egendokumentasjon for rett til fritak
Skjema egendokumentasjon for rett til reduksjon