Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Priser og vilkår privat

Nettleie dekker kostnader for å transportere strøm fram til din bolig eller hytte. Det er behov for store oppgraderinger av hovedveiene i strømnettet og dette gjør at nettleien øker fra 1. januar 2018. For en gjennomsnittskunde med strømforbruk på 20.000 kWh i året tilsvarer økningen 8,1 prosent.
Husholdningstype

Fastledd kr/år

Energiledd øre/kWh
Nettleie for husholdninger 2640 44,0
Nettleie for husholdninger "blokk" 2400 44,0
Nettleie for hytter og fritidsboliger 3780 44,0

Alle priser er inkl. mva. Energileddet inkluderer forbruksavgift til staten på 20,4 øre/kWh. Prisene gjelder fra 1. januar 2018.

For privatkunder består nettleien av et fastledd (fast årlig beløp) og et energiledd (pris per kilowattime).

  • Fastleddet betales i kroner per år for hvert målepunkt. Fastledd kalt husholdning ”blokk” gjelder kun ved 10 eller flere boenheter i en boligblokk.
  • Energileddet betales i øre per kWh etter det totale strømforbruket i fakturaperioden.

Alle som bor i Lyse sitt nettområde betaler nettleie til Lyse Elnett. Nettselskapene har monopol på å transportere strøm i sitt område, og du kan derfor ikke velge et annet nettselskap.

Over halvparten av nettleien du betaler er skatter og avgifter som går til myndighetene. Siden 2011 har forbruksavgiften økt med 6,4 øre/kWh. Tilsvarer 1280 kroner hvis du har et årsforbruk på 20.000 kWh. 
 

Avtale og vilkår for private Prishefte nettleie 1. januar 2018