Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Lyse Elnetts program for overvåking av nøytralitet

Gjeldende lover og forskrifter pålegger Lyse Elnett AS å opptre nøytralt opp mot alle kunder og strømleverandører som er tilknyttet vårt strømnett.

Nettselskap med over 100.000 kunder er i henhold til energiloven §4-6 og 4-7 underlagt krav om selskapsmessig og funksjonelt skille.

Programmet for overvåking av nøytralitet er utformet i samsvar med § 7-1a i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (avtregningsforskriften). Programmet skal beskrive hvilke tiltak som er iverksatt for å sikre at Lyse Elnett AS opptrer i henhold til dette.

Program for overvåking av nøytralitet 

Det blir utarbeidet en rapport som viser hvordan Lyse Elnett overholder gjeldende krav angående nøytralitet.

Nøytralitetsrapport for 2016