Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Demonstrerer framtidens strømnett

Den nyeste teknologien blir tatt i bruk når Lyse Elnett oppgraderer totalt 30 nettstasjonene i Stavanger sentrum og utvalgte steder i Sandnes. Dette er ett av de største demonstrasjonsprosjektene for smartgrid-løsninger i Norge.

Smartgrid er betegnelsen på strømnett som er mer "intelligent" fordi det blir tatt i bruk teknologi for instrumentering og kommunikasjon. Nettstasjonene i prosjektet blir helautomatisert. Det er installert ulike sensorer for blant annet å oppdage feil tidlig og stasjonene kan overvåkes og fjernstyres fra driftssentralen.

Prosjektet blir støttet av Enova som ønsker å se på nytteverdien av framtidens strømnett med tanke på blant annet effektiv energibruk. 30 næringskunder skal være med som pilotkunder og får tilbud om energirådgivning og et datasystem som brukes for oppfølging av energiforbruk. Det blir gjennomført en energianalyse for pilotkundene og sammenligning mot tilsvarende bygg.

  • Om prosjektet
  • Dokumenter og kart
  • For kunder
  • Kontakt oss
Montører arbeider med å installere nytt anlegg inne i en nettstasjon Om prosjektet

Det er 25 nettstasjoner i Stavanger sentrum og 6 nettstasjoner i Sandnes (Sviland, Fløysvik, Ims, Høle, Maudland, Malmhei) som blir oppgradert med nytt anlegg levert av ABB. I prosjektet får Lyse Elnett teste ut nytteverdien av smartgrid-teknologi kombinert med nye automatiske strømmålere hos kundene i et større område.

Det blir satt inn nytt koblingsanlegg i alle nettstasjonene samt en stor andel nye transformatorer. Det installeres ulike type sensorer som kan overvåke blant annet temperatur og at dører er låst. Dersom temperaturen stiger over en viss grenseverdi går det et varsel til driftssentralen og tiltak utføres for å unngå feil. Det brukes primært fiber for å ha god kommunikasjon.

I prosjektet vil det være mulig å få ut sanntidsdata som viser forbruk, effekttopper og ledig kapasitet i strømnettet. Dersom det oppstår en feil i området kan teknologien i en del av nettstasjonene sørge for automatisk omkobling slik at kunder likevel har strøm. Prosjektet vil også gi bedre oversikt over belastningen i området enn tidligere, og det gir bedre grunnlag for å beregne ledig kapasitet når nye kunder vil knytte seg til strømnettet. Løsningen kan også redusere energitapet i strømnettet betydelig.

30 næringskunder får bli med som pilotkunder i prosjektet. Det blir gjort en energianalyse og utarbeidet en rapport som danner grunnlaget for å se på tiltak som kan redusere forbruk og effekt. Energiforbruket blir også sammenlignet med tilsvarende bygg. Pilotkundene får tilgang til et energioppfølgingssystem, Optima Energi.

Det er ABB sin fabrikk i Skien som leverer de nye «smarte» ringkabelanleggene, samt lavspenningstavler og transformatorer, som settes inn i nettstasjonene.

Bakgrunn for prosjektet

- Det skjer store endringer innen fornybarsamfunnet hvor for eksempel småskalaproduksjon av strøm fra solceller øker og transportsektoren går over til å bruke elektrisitet. Det er nødvendig å teste smartgrid-løsninger i stor skala for å få et moderne distribusjonsnett som hensyntar disse store endringene.

- Formålet med prosjektprogrammet er å demonstrere praktiske og tekniske behov ved bygging og oppgradering av nettstasjoner, hvordan ulike teknologiske løsninger virker/samvirker og vurdere kostnader og nytte av ny teknologi.

- Den nye teknologien som blir tatt i bruk vil blant annet gi bedre oversikt over belastning i nettet og kapasitet til nye kunder. I tillegg vil den gi bedre og tidligere varsling om feil og mulighet for å fjernstyre nettstasjonene.

Status

Prosjektet startet opp i 2015. Første nettstasjon i Sandnes ble oppgradert samme år, og driften av denne viser god nytteverdi. Dette gjelder blant annet omfang ved strømbrudd og tid som går til strømmen er tilbake hos kunder.

1. fase, 15. april - 30. juni 2016: Åtte nettstasjoner i Stavanger sentrum 
2. fase, september-november 2016: Fem nettstasjoner i Stavanger sentrum
3. fase, januar- mars 2017: Fire nettstasjoner i Stavanger sentrum
4. fase, 2. kvartal 2017: Fire nettstasjoner i Stavanger sentrum
Parallelt med at nettstasjonene blir oppgradert klargjøres IT-systemer for å ta imot informasjon som etter hvert vil komme fra nettstasjonene.

Tre nettstasjoner i Stavanger, samt ytterligere fem stasjoner i Sandnes blir oppgradert som egne prosjekter.
I årene 2018 og 2019 vil prosjektet være i drift for å demonstrere hvilke positive effekter denne type nettstasjoner har.

For kunder

Oppgraderingen som nå gjøres i Stavanger sentrum er den største investeringen i sentrum siden strømnettet ble bygget i sin tid. Det er behov for å gjøre denne oppgraderingen for å sikre god og stabil strømforsyning i årene som kommer. Dersom du ikke finner svar på det du lurte på, så kan du kontakte oss ved å sende epost til smartnett@lyse.no.

Informasjonsbrev sendt ut i forbindelse med oppstart av arbeidet i Stavanger sentrum i 2016.

10 større næringskunder og 20 mindre næringskunder blir rekruttert som piloter i prosjektet. Dersom din bedrift vil delta, så kan du ta kontakt med Lyse på epost taf@lyse.no. Pilotkundene får mulighet til å sammenligne sitt forbruk med forbruket til tilsvarende bygg. Vi gir deg råd om hvordan du kan spare strøm, penger og miljøet. Alle som deltar får en gratis energianalyse, der vi kommre på befaring og utarbeider en rapport som blant annet forteller om standarden på bygget og gir råd om mulige tiltak.

Du får ta del i Optima Energi, et energioppfølgingssystem. Undersøkelser og erfaringsprosjekter viser at aktiv bruk av Optima Energi kan gi besparelser på 5-10 prosent.

Invitasjonsbrev til aktuell næringskunder.


Spørsmål og svar i forbindelse med ombygging av nettstasjonene:

Hvorfor må strømmen kobles ut?
For at våre montører skal jobbe sikkert med å installere nytt utstyr i nettstasjonene, er det nødvendig å koble ut strømmen. Vi forsøker alltid å legge planlagt strømstans til tidspunkt hvor det gir minst mulig ulemper for våre kunder.

Hvordan blir kunder varslet om strømstans?
Du vil få varsel på SMS eller epost i god tid før arbeidet starter. Her gis informasjon om tidspunkt, samt estimert tid for strømstans, som gjelder for deg. Gå gjerne inn på www.lysenett.no/minside for å sjekke at vi har riktig mobilnummer eller epost slik at varslingen når fram til deg.

Når blir strømmen koblet ut?
Arbeidet er i utgangspunktet lagt til nattestid, det vil si hovedsakelig klokken 23.00-06.00 (hvor lenge hver enkelt kunde er uten strøm vil variere innenfor et tidsrom på 7-12 timer). Det er mange ulike type kunder i dette området som får strøm fra den samme nettstasjonen.  Det gjør det utfordrende å finne et tidspunkt som gir minst mulig ulempe for våre kunder.

Hvorfor vil ikke Lyse bruke aggregat?
Lyse Elnett har vurdert bruk av aggregat, men har på bakgrunn av størrelse på aggregat som er nødvendig for å dekke behovet, og sjenanse i form av støy og eksos kommet til at Lyse i utgangspunktet ikke setter opp aggregat. Aggregatene som må benyttes vil være på størrelse med store containere.

Hva gjør jeg hvis jeg trenger aggregat?
Dersom du som kunde ønsker å benytte aggregat for å dekke ditt strømbehov ved strømstans, er det viktig at du bruker godkjent elektriker som har dialog med Lyse Elnett før tilkobling.

Hvilken hjemmel har Lyse til å ta strømmen ved denne type arbeid?
Standardvilkår for nettleie og tilknytning beskriver hjemmel for planlagte strømstanser. Du finner vilkårene på denne nettsiden:  www.lysenett.no/standardvilkar

Kontakt oss

Henvendelser:
smartnett@lyse.no

Prosjektleder for ombygging av nettstasjonene
Oddvar Fuglestad
Tlf 51908967
Epost: oddvar.fuglestad@lyse.no

Avdelingsleder Smart grid og leder av prosjektprogrammet
Siri Torgersen Ravndal
Tlf: 51908055
Epost:
SiriTorgersen.Ravndal@lyse.no

Prosjektleder for pilotkundene
Tor Arne Fjogstad
Tlf: 922 21 284
Epost: taf@lyse.no

Kommunikasjonssjef i Lyse Elnett
Ingvild Ween
Mob: 93488116
Epost: ingvild.ween@lyse.no