Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
  • Smart strømnett

Smart strømnett

I Lyse Elnett vil vi øke kompetansen på smarte nett og ta i bruk teknologiske løsninger for å ha høy leveringssikkerhet og få til kostnadseffektiv utbygging og drift av strømnettet. Det skjer store endringer i samfunnet som påvirker strømnettet, deriblant økt andel elbiler og kunder som produserer egen strøm.

Vi ønsker å bidra til at samfunnet kommer videre med det grønne skiftet som myndighetene ønsker. Hvis samfunnet skal lykkes fullt ut med det grønne skiftet, så er det nødvendig å digitalisere og automatisere strømnettet slik at vi blant annet får god oversikt over forbruk, produksjon og kapasitet i et område.

Lyse Elnett deltar i flere prosjekter for å få testet ut og få erfaring med smart strømnett og hva det kan gi av nyttig informasjon og kunnskap. De største prosjektene finner du informasjon om på denne nettsiden. Skal vi få til en overgang til et smarte strømnett er det viktig med gode rammevilkår, konkurransedyktige priser på ny teknologi og statlige støtteordninger for å få til pilotprosjekter (tilsvarende Demo Stavanger).

 
  • Demo Stavanger
  • Cineldi
  • Invade
  • Kontakt oss
  • Smarttariff
Montører i gang med å oppgradere nettstasjon i Stavanger sentrum Demo Stavanger

Den nyeste teknologien blir tatt i bruk når Lyse Elnett oppgraderer totalt 30 nettstasjonene i Stavanger sentrum og utvalgte steder i Sandnes. Dette er ett av de største demonstrasjonsprosjektene for smartgrid-løsninger i Norge.

Smartgrid er betegnelsen på strømnett som er mer "intelligent" fordi det blir tatt i bruk teknologi for instrumentering og kommunikasjon. Nettstasjonene i prosjektet blir helautomatisert, har installert ulike sensorer for blant annet å oppdage feil tidlig og de kan overvåkes og fjernstyres fra driftssentralen. Det er første gang at slik ny teknologi blir tatt i bruk i stor skala i den delen av strømnettet som er nærmest kundene.

Prosjektet blir støttet av Enova som ønsker å se på nytteverdien av framtidens strømnett med tanke på blant annet effektiv energibruk.

Mer informasjon er lagt på prosjektets nettside.

FME Cineldi sin logo FME CINELDI

Forskningssenteret Centre for intelligent electricity distribution, Cineldi, ble etablert i 2016 hvor Lyse Elnett er med som partner i senteret. Cineldi skal sørge for at framtidens smarte energisystem blir bygget. Programmet har et budsjett på totalt 360 millioner kroner og skal gå fra 2016 til 2024.

Det er Sintef Energi som leder senteret i samarbeid med NTNU. Lyse Elnett bidrar finansielt og ved at ansatte deltar i arbeidsgrupper og delprosjekter. I tillegg blir data fra demonstrasjonsprosjektet Demo Smarte Nett Stavanger stilt til rådighet.

Mål:

  • Cineldi skal bidra til å utforme fremtidens fleksible og robuste elektriske distribusjonsnett til en akseptabel kostnad
  • Cineldi skal legge til rette for fornybar kraftproduksjon, elektrifisering av transport og mer effektiv bruk av energi
  • CINELDI vil utvikle et kunnskapsgrunnlag for nettselskaper og myndigheter til å etablere gode strategier for å optimalisere nettvirksomheten. Det vil bidra til mer effektiv drift av strømnettet, reduserte kostnader til investeringer og drift samt framtidsrettet regulering av nettselskapene.


Programmet har et budsjett på totalt 360 millioner kroner og skal gå fra 2016 til 2024. Prosjektprogrammet er etablert med partnere fra forskning, nettselskap, teknologileverandører, medlemsorganisasjoner og myndigheter. I tillegg til dette er det med 13 internasjonale forskningspartnere fra Europa, USA og Japan.

Sintef sin prosjektside


Kontaktperson i Lyse Elnett:
Avdelingsleder Siri T. Ravndal
Tlf: 51908055
Epost

lader står i en elbil INVADE

Lyse Elnett deltar i EU-prosjektet INVADE sammen med Lyse-konsernet. Det startet i 4. kvartal 2016 og går over tre år.

INVADE er et stort prosjekt der det er tildelt 125 millioner kroner fra EU. Prosjektet skal teste, kontrollere og foreslå innovative energiløsninger slik at mer fornybar energi kan mates inn i strømnettet og at forbrukstopper kan jevnes ut. Ett eksempel er integrasjon av elbiler og batterier for å få en mobil energilagring.

Lyse Elnett bidrar ved å se på hvordan slike løsninger påvirker strømnettet.

Prosjekteier er Smart Innovation Østfold. Mer informasjon om INVADE er samlet på denne nettsiden.

Kontakt oss


Avdelingsleder Smart grid og leder av prosjektprogrammet
Siri Torgersen Ravndal
Tlf: 51908055
Epost:
SiriTorgersen.Ravndal@lyse.no

 

Prosjektet med smarte nettstasjoner i Stavanger og Sandnes:

Henvendelser:
smartnett@lyse.no

Prosjektleder
Oddvar Fuglestad
Tlf 51908967
Epost: oddvar.fugelstad@lyse.no


Kommunikasjonssjef i Lyse Elnett
Ingvild Ween
Mob: 93488116
Epost: ingvild.ween@lyse.no

Forsker på ny tariff

Myndighetene har varslet at de vil innføre en ny prismodell for nettleie, såkalt effekttariff, fra 2021. Det er foreløpig ikke bestemt hvordan den nye modellen blir. Målet er å stimulere kunder til å styre noe av strømforbruket til andre tidspunkter på døgnet enn et par timer morgen og ettermiddag.

Lyse Elnett er med i et forskningsprosjekt for å se hvordan kunder responderer på ulike type nettariffer. Det er rundt 200 kunder knyttet til to nettstasjoner som får nye tariffer i ett år fra og med 1. september 2018. En nettstasjon er i Stavanger sentrum og en nettstasjon er på Malmeim i Sandnes kommune.
De totale inntektene Lyse Elnett får inn gjennom nettleien i pilotprosjektet vil være den samme som før. Endringen innebærer altså ingen generell økning i nettleieprisen.

Det er Sintef Energi som leder forskningsprosjektet og skal analysere data som samles inn. Alle data blir anonymisert, og resultatene vil ikke bli sporbare til enkeltkunder.

Strømnettet må være bygget for å ha nok kapasitet de timene i året når strømforbruket er størst. Det grønne skiftet hvor blant annet transportsektoren i større grad skal over på strøm, økt interesse for datasentre og annen næringsvirksomhet som krever mye strøm, gir behov for store investeringer for å øke kapasiteten i strømnettet. Det gir igjen høyere nettleie. Ved å flytte noe av strømforbruk vekk fra periodene med høyest forbruk vil det bidra til å holde investeringene, og derav også nettleien, så lave som mulig.

Les mer om forskningsprosjektet på prosjektsiden.