Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Forsker på ny tariff

Myndighetene har varslet at de vil innføre en ny prismodell for nettleie, såkalt effekttariff, fra 2021. Det er foreløpig ikke bestemt hvordan den nye modellen blir. Målet er å stimulere kunder til å styre noe av strømforbruket til andre tidspunkter på døgnet enn et par timer morgen og ettermiddag.

Lyse Elnett er med i et forskningsprosjekt for å se hvordan kunder responderer på ulike type nettariffer. Det er rundt 200 kunder knyttet til to nettstasjoner som får nye tariffer i ett år fra og med 1. september 2018. En nettstasjon er i Stavanger sentrum og en nettstasjon er på Malmeim i Sandnes kommune.
De totale inntektene Lyse Elnett får inn gjennom nettleien i pilotprosjektet vil være den samme som før. Endringen innebærer altså ingen generell økning i nettleieprisen.

Det er Sintef Energi som leder forskningsprosjektet og skal analysere data som samles inn. Alle data blir anonymisert, og resultatene vil ikke bli sporbare til enkeltkunder.

Strømnettet må være bygget for å ha nok kapasitet de timene i året når strømforbruket er størst. Det grønne skiftet hvor blant annet transportsektoren i større grad skal over på strøm, økt interesse for datasentre og annen næringsvirksomhet som krever mye strøm, gir behov for store investeringer for å øke kapasiteten i strømnettet. Det gir igjen høyere nettleie. Ved å flytte noe av strømforbruk vekk fra periodene med høyest forbruk vil det bidra til å holde investeringene, og derav også nettleien, så lave som mulig.

Les mer om forskningsprosjektet på prosjektsiden.