Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Spørsmål og svar om faktura og forbruk

1. Hvor mange regninger får jeg i året?
Du får normalt regning en gang i måneden, altså tolv ganger i året.

2. Hvor kan jeg se mine faktura?
Du får en oversikt over dine faktura ved å logge deg inn på Min side.

3. Hvordan skal jeg lese fakturaen?
Det er flere begreper på fakturaen som er spesielle for nettselskapet. For å gjøre det enklere for deg har vi samlet en oversikt over begrepene i dette dokumentet.

4. Hva er diversebeløp på fakturaen?
Diversebeløp står nærmere forklart på baksiden av fakturaen eller på fakturaoversikten på Min side.

5. Hvorfor får jeg purring fra dere på faktura som er betalt?
Dersom innbetalingen har krysset utsendelse av betalingspåminnelsen ber vi deg se bort fra denne. Dersom du har foretatt innbetalingen innen betalingsfristen bør du ta kontakt med kundesenteret for å kontrollere om innbetalingen er korrekt mottatt hos oss.

6. Hvorfor får jeg nettleie og forbruksavgift på fakturaen som gjelder en periode jeg har betalt før?
Noen ganger må vi gjøre korrigering på faktura etter at vi tidligere har stipulert strømforbruket for noen timer eller eventuelt dager. Dette kan skje når den automatiske innsendingen av informasjon fra ny strømmåler likevel ikke har kommet inn til våre system automatisk. Selve avlesningen av strømforbruket er korrekt og lagres i strømmåleren.
I ettertid når vi får hentet inn informasjon om faktisk strømforbruk for timene som tidligere manglet, så vil vi gjøre en korrigering på faktura. Stort sett er det små justeringer. Det er energileddet (pris per kWh) og forbruksavgiften som blir påvirket av korrigeringene. På fakturaen vil feltet «periode» vise hvilken tidsperiode som er korrigert mens «antall» viser hvor mange kWh som er korrigert. 
Eksempel på en faktura med korrigering.

7. Hvordan betaler jeg faktura for ansatte?
Det er fullt mulig å betale faktura for ansatte. Vi kan skille ut spesifikke poster, som internett og telefoni. Vi trenger skriftlig fullmakt dersom deler av faktura skal betales av arbeidsgiver. Skriftlig fullmakt kan sendes på fax til 51 90 81 81.

8. Jeg har fått ny strømmåler, men får likevel SMS / epost med påminnelse om lese av strømforbruket. Hva gjør jeg?
I utgangspunktet får ikke kunder som har fått ny automatisk strømmåler denne type påminnelse. Av ulike årsaker har vi ikke like god kontakt med alle målerne, for eksempel pga mobildekning. Dersom vi ikke oppnår kontakt over noe tid får du SMS / epost der vi ber deg lese av strømmen. Vi anbefaler at du gjør dette hvis du får en slik melding.

9. Hvor ofte bør jeg lese av strømforbruket og sende det inn?
Vi anbefaler at du leser av strømforbruket en gang i måneden slik at vi har helt korrekt forbruk når faktura skal sendes ut. Dersom vi ikke har fått inn informasjon om målerstand vil vi stipulere forbruk ut fra blant annet historikk om ditt strømforbruk.

10. Hvorfor er regningen høyere etter at jeg fikk ny strømmåler?
Dersom de siste fakturaene du mottok før bytte av strømmåler var basert på stipulert forbruk (beregnet av Lyse), så vil forskjellen mellom stipulert forbruk og faktisk forbruk bli fakturert på den første regningen etter målerbytte. Andre årsaker til endring på faktura kan være endringer i strømpris, nettleie, offentlige avgifter eller strømforbruk.
Når du sjekker strømforbruket, anbefaler vi at du sammenligner med samme periode flere år tilbake i tid. Dersom forbruket har vært beregnet (stipulert) i deler eller hele perioden du sammenligner med kan det være årsak til forskjell. Temperaturforhold, endrede brukervaner, nye elektriske produkter og antall personer i boligen påvirker også strømforbruket.
De nye automatiske strømmålerne er typegodkjent av Justervesenet og hver enkelt er gjennom en sluttkontroll før de blir installert. Dette gjøres blant annet for å dokumentere nøyaktighet på måling av forbruk. Den nye automatiske måleren har et display som viser målerstand og forbruk kan dermed kontrolleres på samme måte som på den gamle måleren. Du kan også logge deg inn på "Min Side" for å se på ditt forbruk.