Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Spørsmål og svar om nettleie

1. Hva er nettleie?
Nettleie betaler du for å være tilknyttet strømnettet og få levert strømmen fra produksjonsstedet og hjem til deg. Nettleien går til å dekke kostnadene ved å sikre en stabil og sikker strømforsyning. I tillegg til nettleie kommer offentlige avgifter som merverdiavgift og forbruksavgift til staten.
Når vi skal knytte nye kunder til strømnettet, eller når kunder ønsker økt uttak, så er det ofte nødvendig å bygge ut eller forsterke strømnettet. Kostnadene for slike nødvendige tiltak må betales av den som utløser tiltaket, og dette kalles anleggsbidrag.

2. Hvem bestemmer hva jeg skal betale i nettleie?
Overføring av strøm over linjenettet er en monopolvirksomhet som kontrolleres av myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Nettselskapene gis rammer for inntektene som selskapet kan ta for overføringen, basert på behovet for investeringer og forsvarlig drift. NVE har også beskrevet prinsippene for hvordan nettleien skal fastsettes. Nettselskapene velger selv den konkrete utformingen av prisene.

3. Hvorfor får jeg faktura fra Lyse når jeg har en annen strømleverandør?
Alle som bor i Lyses nettområde betaler nettleie til Lyse. Nettselskapene har monopol på å transportere strømmen i sitt område, og du kan ikke velge et annet nettselskap. Dersom du har valgt en annen strømleverandør enn Lyse, vil du få én regning fra din strømleverandør og én regning på nettleie fra Lyse.

4. Hvorfor er det fastbeløp i nettleien?
Nettleien går til å dekke kostnadene ved en stabil og sikker strømforsyning. Disse kostnadene er hovedsakelig knyttet til investeringer, vedlikehold og vaktberedskap. Lyse har vakt døgnet rundt, hele året, og er klare til å rykke ut dersom det oppstår feil. Strømforbruket til den enkelte kunde har liten innvirkning på kostnadene til vedlikehold og vakthold.
Fordi kostnadene i nettet er de samme enten du bruker mye eller lite strøm, er det naturlig at en del av nettleien er fast. Nettleien er derfor delt inn i et fastbeløp som er uavhengig av forbruk, og et beløp knyttet til strømforbruk (pris pr. kilowattime). Lyse har et av de laveste fastbeløpene som betales til nettselskap i landet.

5. Kan jeg skifte strømleverandør og slippe å betale nettleie på den måten?
Nettleie må du betale til det lokale nettselskapet ditt, uavhengig av hvilken strømleverandør du har. Når du betaler nettleie er du tilknyttet strømnettet. Du kan kjøpe strøm fra hvor du vil i hele Norge, og nettselskapet sørger for at strøm kommer fram til ditt anlegg.

6. Hvem bestemmer hvilken nettleieavtale jeg har?
Det er Lyse Elnett som plasserer deg inn i systemet ut fra den kjennskap vi har til ditt anlegg. For større næringslivskunder som oppfyller spesielle krav finnes det en del nettleieavtaler som ikke er aktuelle for private husholdninger, blant annet avtale med utkoplingsklausul.

7. Hva er målernummer?
Målernummer står på strømmåleren du har i sikringsskapet. Dersom du skifter måler, vil du få nytt målernummer. Målernummer må ikke forveksles med målepunktID. Målernummeret inneholder kun siffer, men antall siffer kan variere noe fra måler til måler.

8. Hvordan beregnes effektledd?
Effektleddet avregnes i kroner pr. kW og kroner pr. kVAr etter det høyeste effektuttaket for den aktuelle måned. Det blir bare avregnet effekt for vintermånedene januar, februar, mars, oktober, november og desember.

Les mer hos NVE om nettleie