Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
  • Tekniske krav ved tilknytning

Tekniske krav og forskrifter

Størrelsen på inntaket avgjør hvordan tilknytningen skal utføres. Tilknytningen skjer enten til eksisterende strømnett, eller ved etablering av nytt nett.

Tilknytning av boliger
Det er kommet en ny norm for tilknytning av boliger til strømnettet, NEK 399-1. Denne gjelder fra 1. januar 2015.

Informasjon om NEK 399-1 fra Lyse Elnett.

For tilknytning av plusskunder (for eksempel solcelleanlegg) se informasjon på www.lysenett.no/plusskunde

Kostnader
Kostnader i forbindelse med nødvendige utbyggingstiltak må dekkes av den som utløser utbyggingstiltaket i form av et anleggsbidrag eller regningsarbeid. Her finner du mer informasjon om kostnader.