Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
  • Tekniske krav ved tilknytning

Tekniske krav og forskrifter

Størrelsen på inntaket avgjør hvordan tilknytningen skal utføres. Tilknytningen skjer enten til eksisterende strømnett, eller ved etablering av nytt nett.

Tilknytning av boliger
Tilknytning av nye boliger til strømnettet skjer etter norm NEK 399-1.

For tilknytning av plusskunder (for eksempel solcelleanlegg) se informasjon på www.lysenett.no/plusskunde

Kostnader
Kostnader i forbindelse med nødvendige utbyggingstiltak må dekkes av den som utløser utbyggingstiltaket i form av et anleggsbidrag eller regningsarbeid. Her finner du mer informasjon om kostnader.