Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Tekniske krav og forskrifter

Størrelsen på inntaket avgjør hvordan tilknytningen skal utføres. Tilknytningen skjer enten til eksisterende strømnett, eller ved etablering av nytt nett.

Tilknytning av boliger
Tilknytning av nye boliger til strømnettet skjer etter norm NEK 399-1. Det er utarbeidet et samhandlingsdokument som gir ytterligere informasjon om hvordan tilknytning av nye boliger skal utføres

For tilknytning av plusskunder (for eksempel solcelleanlegg) se informasjon på www.lysenett.no/plusskunde

Kostnader
Kostnader i forbindelse med nødvendige utbyggingstiltak må dekkes av den som utløser utbyggingstiltaket i form av et anleggsbidrag eller regningsarbeid. Her finner du mer informasjon om kostnader. 

 

  • Størrelse inntak
  • Etablering av nettstasjon
  • Dokumenter
Størrelse inntak

Inntak mindre enn 600A

Tilknytningen skjer i nærmeste nettstasjon eller skap, og det legges kun en elektrisk forbindelse (som kan bestå av en eller flere ledninger) per eiendom/seksjon. Forbindelsen legges normalt fra matepunkt (nettstasjon eller forsyningsskap) fram til nærmeste bygningsdel på eiendom/seksjon.


Inntak over 600A

Tilknytning skjer i nærliggende nettstasjon, eller i ny nettstasjon. Se mer informasjon under fanen "Etablering av nettstasjon".

Etablering av nettstasjon

Ved etablering av ny nettstasjon i et nytt utbyggingsområde, skal plasseringen av nettstasjon følge innspill gitt gjennom Lyse sin uttalelse til reguleringsplan. Nettstasjon skal plasseres i belastningens tyngdepunkt. Dersom utbyggingsplanen endres kan det gi behov for å endre plassering av nettstasjon. Denne endringen skal være avklart med og godkjent av Lyse Elnett AS.

Ny nettstasjon etableres enten som rom i bygg, eller som frittstående nettstasjon. Nettstasjon skal etableres som rom i bygg, eventuelt i tilknytning til bygg, ved belastninger over ca. 1000 A. Nettstasjon skal plasseres vegg i vegg med byggets hovedtavle. Alternativt kan det bygges en frittstående nettstasjon med byggets hovedtavle i et tilbygg på nettstasjonen. Nettstasjoner skal bygges etter anvisninger fra Lyse Elnett.

Det utbetales en engangssum for rettighetene til å ha nettstasjon i bygget eller på tomten. Rettighetene tinglyses som heftelse på eiendommen. Beløp for rettighetene utbetales etter faste vedtatte satser.

Ved plassering av nettstasjon i bygg, er det mange tekniske, økonomiske og praktiske hensyn som må ivaretas. For å være sikker på at alle vesentlige krav fra Lyse Elnett blir ivaretatt, spesielt i forbindelse med tidligfase prosjektering, er det viktig at bygningseier gjør seg kjent med kravene.

Krav og tegninger finner du under fanen "Dokumenter".