Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Etablering av nettstasjon

Ved etablering av ny nettstasjon i et nytt utbyggingsområde, skal plasseringen av nettstasjon følge innspill gitt gjennom Lyse sin uttalelse til reguleringsplan. Nettstasjon skal plasseres i belastningens tyngdepunkt. Dersom utbyggingsplanen endres kan det gi behov for å endre plassering av nettstasjon. Denne endringen skal være avklart med og godkjent av Lyse Elnett AS.

Ny nettstasjon etableres enten som rom i bygg, eller som frittstående nettstasjon. Nettstasjon skal etableres som rom i bygg, eventuelt i tilknytning til bygg, ved belastninger over ca. 1000 A. Nettstasjon skal plasseres vegg i vegg med byggets hovedtavle. Alternativt kan det bygges en frittstående nettstasjon med byggets hovedtavle i et tilbygg på nettstasjonen. Nettstasjoner skal bygges etter anvisninger fra Lyse Elnett.

Det utbetales en engangssum for rettighetene til å ha nettstasjon i bygget eller på tomten. Rettighetene tinglyses som heftelse på eiendommen. Beløp for rettighetene utbetales etter faste vedtatte satser.

Ved plassering av nettstasjon i bygg, er det mange tekniske, økonomiske og praktiske hensyn som må ivaretas. For å være sikker på at alle vesentlige krav fra Lyse Elnett blir ivaretatt, spesielt i forbindelse med tidligfase prosjektering, er det viktig at bygningseier gjør seg kjent med kravene.

Krav og tegninger finner du under fanen "Dokumenter".
 

  • Størrelse inntak
  • Etablering av nettstasjon
  • Dokumenter
Størrelse inntak

Inntak mindre enn 600A

Tilknytningen skjer i nærmeste nettstasjon eller skap, og det legges kun en elektrisk forbindelse (som kan bestå av en eller flere ledninger) per eiendom/seksjon. Forbindelsen legges normalt fra matepunkt (nettstasjon eller forsyningsskap) fram til nærmeste bygningsdel på eiendom/seksjon.


Inntak over 600A

Tilknytning skjer i nærliggende nettstasjon, eller i ny nettstasjon. Se mer informasjon under fanen "Etablering av nettstasjon".

Etablering av nettstasjon

Ved etablering av ny nettstasjon i et nytt utbyggingsområde, skal plasseringen av nettstasjon følge innspill gitt gjennom Lyse sin uttalelse til reguleringsplan. Nettstasjon skal plasseres i belastningens tyngdepunkt. Dersom utbyggingsplanen endres kan det gi behov for å endre plassering av nettstasjon. Denne endringen skal være avklart med og godkjent av Lyse Elnett AS.

Ny nettstasjon etableres enten som rom i bygg, eller som frittstående nettstasjon. Nettstasjon skal etableres som rom i bygg, eventuelt i tilknytning til bygg, ved belastninger over ca. 1000 A. Nettstasjon skal plasseres vegg i vegg med byggets hovedtavle. Alternativt kan det bygges en frittstående nettstasjon med byggets hovedtavle i et tilbygg på nettstasjonen. Nettstasjoner skal bygges etter anvisninger fra Lyse Elnett.

Det utbetales en engangssum for rettighetene til å ha nettstasjon i bygget eller på tomten. Rettighetene tinglyses som heftelse på eiendommen. Beløp for rettighetene utbetales etter faste vedtatte satser.

Ved plassering av nettstasjon i bygg, er det mange tekniske, økonomiske og praktiske hensyn som må ivaretas. For å være sikker på at alle vesentlige krav fra Lyse Elnett blir ivaretatt, spesielt i forbindelse med tidligfase prosjektering, er det viktig at bygningseier gjør seg kjent med kravene.

Krav og tegninger finner du under fanen "Dokumenter".