Skjema som sendes inn er kun en henvendelse, og settes først i bestilling for videre planlegging og arbeid når vi har fått en skriftlig godkjenning av kostnader fra bestiller (kunde). 

Er det behov for å flytte eksisterende kabler, skap osv  i forbindelse med utbygging, så må dette planlegges samtidig med selve utbyggingen. Du trenger da kun å sende inn ett skjema om utbygging, men husk å legge inn all informasjon. Ønsker du gass, fjernvarme, gatelys eller fiber kan dette også meldes inn i samme skjema.

Dersom det er ledig kapasitet i strømnettet til tilknytning som er beskrevet i skjema, vil dere få et estimat over kostnader for tilknytning som må gokjennes skriftlig før oppstart.

Hvis vi vurderer at det ikke er driftsmessig forsvarlig å utføre tilknytning uten å forsterke nettet først, så vil vi gi estimat over kostnader forbundet med utredning og forsterkning av strømnettet som trengs for å få tilknytning. Kunder må i slike tilfeller dekke en forholdsmessig andel av kostnadene dette medfører (såkalt anleggsbidrag). Du kan lese mer om reguleringen av dette i Kontrollforskriften. 

Det er utarbeidet prinsipp for køordning og reserving av kapasitet i strømnettet, som er beskrevet i egen artikkel. 

SKJEMA FOR HENVENDELSE OM INFRASTRUKTUR