Illustrasjonen under viser prosess fram til signering av avtale for utbygging. Dette gir oss en bestilling av planlegging og gjennomføring av tilknytningen.
Etter å ha planlagt og prosjektert anlegget, samt innhentet nødvendig avtaler får dere tilsendt et oppdatert kostnadsoverslag før vi starter selve byggingen. 
Dersom dere avslår kostnadsoverslaget vil dere motta faktura for medgått kostnader så langt og vi avslutter arbidet. Dersom kostnadsoverslaget godkjennes, bygger vi nødvendige nettanlegg, og varsler om vesentlige endringer underveis. 

illustrasjon over prosess for tilknytning