Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Tilknytningsavtale

Kraftprodusenter som vil levere strøm inn på Lyse Elnett sitt strømnett må inngå en bindende tilknytningsavtale.

Avtale om anleggsbidrag

Først når tilknytningsforholdet er avklart blir det skrevet avtale mellom Lyse Elnett og kraftprodusent om anleggsbidrag. Du finner mer informasjon om anleggsbidrag her.

Avtalen gir kraftprodusenten en tidsbegrenset reservasjon av nettkapasitet. Innen det er gått ett år må kraftprodusent dokumentere oppstart. Dette dokumenteres ved å sende kopi av melding som går til Arbeidstilsynet om oppstart av anleggsarbeid. Anlegget må ferdigstilles i henhold til omforent fremdriftsplan. Dersom anleggsarbeid ikke er startet opp innen tidsfristen eller kraftverket ikke er ferdigstilt innen fremdriftsplanen blir nettkapasiteten frigitt til andre prosjekter.

Vi forutsetter at aktører som har fått tildelt nettkapasitet, men som ikke vil benytte kapasiteten eller ikke rekker fristen uten ugrunnet opphold sier fra seg tildelt nettkapasitet.

Nettavtale
Før tilknytning til strømnettet må Nettavtalen være signert av begge parter. Det benyttes to ulike avtaler, en for tilknytning til distribusjonsnettet og en for tilknytning til regionalnettet.

For tilknytning til distribusjonsnettet benytter Lyse avtaleverket fra REN. Avtalen er tilgengelig på nettsiden til REN. Avtalen inneholder tekniske krav og regulerer tilknytning og drift av kraftverk i Lyse Elnett sitt distribusjonsnett.

Nettavtale for tilknytning og bruk av regionalnettet regulerer begge parters rettigheter og plikter og skal bidra til å fremme kostnadseffektiv drift og utvikling av regionalnettet. Standardavtale for tilknytning i regionalnettet.

Kraftprodusentene står selv ansvarlig for å inngå avtale om kraftleveranse med en strømleverandør.