Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 

Tilknytningsvilkår

For tilknytning til distribusjonsnettet benytter Lyse Elnett AS avtaleverk fra REN for "Tilknytnings- og nettleieavtale for Innmatingskunder i distribusjonsnettet". Avtalen er en standard for tilknytning av produksjon til høyspent distribusjonsnett og brukes i dag av omtrent 60 nettselskap over hele Norge. Lyse Elnett AS innfører fra 18.01.2011 dette avtaleverket som standard vilkår for alle innmatingskunder i distribusjonsnettet.

I tillegg til de tekniske kravene inneholder avtalen også andre dokumenter som regulerer tilknytning og drift av kraftverk i Lyse Elnett AS distribusjonsnett.

Avtalen er tilgjengelig på nettsiden til REN

Lyse Elnett har laget en egen standardavtale for tilknytning i overordnet distribusjonsnett (regionalnett).
Standardavtale for tilknytning mellom Lyse Elnett og kraftprodusent.
 

Om REN

Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet (REN) er en bransjeorganisasjon som jobber med standardisering av materiell og metoder for norske nettselskap. RENs visjon er å være et ledende kunnskapssenter som bidrar til kostnadseffektivitet for norske nettselskap. Alle norske nettselskaper er medlemmer av REN.