Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
  • Kunde
  • Tilsyn med elektrisk anlegg

Tilsyn med elektrisk anlegg

Nær halvparten av alle branner i Norge skyldes elektrisk strøm. De fleste boligbranner er forårsaket av feil bruk av eller feil på elektriske apparater. Det Lokale Eltilsynet (DLE) jobber for å redusere brann, ulykker og skader forårsaket av elektrisk strøm.

Lyse Elnett har oppgaven som det lokale eltilsynet (DLE) i Sør-Rogaland og Midtre Ryfylke. Det gjennomføres hvert år flere tusen tilsyn av boliger.

Som huseier er du pliktig til å la eltilsynet få tilgang til det elektriske anlegget i din bolig. Du betaler ingenting ekstra for dette tilsynet siden det allerede er betalt som en del av nettleien du betaler til ditt nettselskap. Under tilsynet vil det bli sett etter avvik som kan føre til brann, ulykke eller skade på personer.

DLE er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet, og er underlagt Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap (DSB). Sjekklistene som brukes under tilsyn er utarbeidet av DSB.

Når det avdekkes avvik i et elektrisk anlegg blir det først sendt ut varsel som beskriver hvilke mangler anlegget har. Dersom avvikene ikke blir utbedret, blir det gitt et vedtak med frist for utbedring.

Kontakt oss

Trenger du informasjon om elsikkerhet, eller har du spørsmål om tilsyn, kontroller eller tilsynsrapporter, kan du kontakte Det lokale eltilsyn (DLE).

Telefon: 51 90 80 10
E-post: dle@lyse.no  

Bekymringsmelding

Dersom du ser en installasjon du vurderer som farlig eller ikke fagmessig utført, kan du sende en bekymringsmelding til oss, da fortrinnsvis på e-post. Dersom du sender brev i posten er det viktig å merke brevet med Det lokale eltilsynet. Vi vil ut fra alvorlighetsgrad i meldingen vurdere om vi skal gjennomføre et tilsyn.

En bekymringsmelding må inneholde:

  • Navn huseier og eventuelt bruker 

  • Adresse for installasjon inkludert husnummer og evt leilighetsnummer

  • En beskrivelse og helst dokumentasjon (bilder) av det som danner grunnlag for bekymringen og alvorlighetsgrad

Dersom du også har nummer på strømmåler i sikringsskapet (målernummer), så ønsker vi det også.

Last ned sikkerhetsbrosjyren Din sikkerhet - Ditt ansvar.

 

Elsikkerhetsportalen