Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
bilde av strømmast sett fra bakken og opp mot toppen
  • Utbygging av strømnett

Utbygging av strømnettet

Utbyggingen av strømnettet i vår region ble i all hovedsak gjort i perioden 1945 til 1980, noe også en god del tidligere. Deler av eksisterende strømnett har en alder som gjør det nødvendig å oppgradere og skifte ut anlegg. I tillegg har vi hatt en sterk befolkningsvekst som gjør at kapasiteten i nettet er i ferd med å bli brukt opp.

Lyse Elnett har startet arbeidet med å se på behovet for oppgradering i ulike deler av nettet, og identifisert ulike prosjekter. De største prosjektene som berører grunneiere, naboer og andre blir presentert på nettsiden. Her vil du finne informasjon om status for prosjektene og dokumenter tilhørende det enkelte prosjekt som for eksempel konsesjonssøknader, brosjyrer, presentasjoner, kart etc.

 

Prosjekter