Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
Nye boliger under oppføring
  • Melde utbygging/flytting av anlegg

Melde om utbygging

Skal du bygge ny bolig/næringsbygg eller bygge ut et område husk å gi melding til Lyse i god tid.

Tilknytning og forsterkning

Det skal inngås avtale med utbygging av strømnettet med Lyse Elnett før planlegging av arbeidet starter. Lyse leverer strømkabel/strømlinje fram til bygning. Tilknytningspunktet for strøm er bygningens grunnmur eller husvegg. Lyse vil gi en grovkalkyle av kostnadene med tilknytning eller forsterkning av strømnettet.

Minner om at en elektroinstallatør må melde inn og stå ansvarlig for det elektriske anlegget. Installatøren må være registrert i Elvirkshomhetsregisteret (se www.dsb.no) for å installere det elektriske anlegget.

Har du behov for å flytte anlegg i forbindelse med utbygging, må dette planlegges samtidig med utbyggingen. Du trenger da kun å sende inn skjema om utbygging. Ønsker du gass, fjernvarme, gatelys eller fiber kan det meldes inn i samme skjema. Nyttig informasjon som ny kunde


Flytte kabel, luftstrekk eller annet anlegg som tilhører Lyse

Ønsker du å flytte strømkabel, strømskap eller annet anlegg som tilhører Lyse, må du normalt betale for dette. Kostnader for denne type arbeid kalles regningsarbeid. Her finner du mer informasjon om kostnader.

Henvendelser om infrastruktur enten det gjelder nye anlegg eller flytting av eksisterende kabel eller luftstrekk skal sendes inn til Lyse Elnett. 

Behandlingstid i Lyse Elnett.

Henvendelse om infrastruktur Flytting av infrastruktur