Statnett skal bygge ny transformatorstasjon i Bjerkreim for å ta imot energi fra ny vindkraft i området. Lyse Elnett vil ha strømlinje fra den nye transformatorstasjonen inn til overordnet strømnett på Jæren for å styrke forsyningen av strøm. Vindkraftaktører har nylig bekreftet at de ønsker å realisere over 203 MW produksjon, noe som utløser bygging av Statnett sin nye stasjon.

Fagrapportene som utarbeides i forbindelse med ny linje skal dekke disse temaene:
Kulturminner og kulturmiljø, jord- og skogbruk, naturmangfold, landskap, friluftsliv og reiseliv.

Det gjennomføres befaring etter behov. En del av befaringene er allerede gjort, mens de siste blir avsluttet innen midten av januar 2017.

Det vil bli holdt åpent møte i januar for grunneiere, naboer og andre som ønsker å få mer informasjon om prosjektet.