Grunneiere og rettighetshavere mottar i disse dager invitasjon til dette møtet. På møtet vil Lyse Elnett og våre entreprenører informere om anleggsarbeidet som nå skal starte opp. Denne type anleggsarbeid, vil medføre ulemper for dere som grunneiere og rettighetshavere, men vårt mål er at ulempene blir minst mulig.

Det er laget en Miljø- og transportplan for utbyggingen som er godkjent av Norges vassdrags- og energidirektorat. Vi vil gå gjennom de viktigste punktene i denne planen.

Hovedentreprenør for bygging av ny kraftlinje er Hallingmast fra Hallingdal. De vil benytte det lokale firmaet Erik Håland for graving, tranport og masser. Anleggsperioden er planlagt fram til 1. august 2020, men den enkelte grunneier vil bli berørt i deler av denne perioden. Våre entreprenører vil være til stede på møtet og fortelle om jobben de skal gjøre.

Møtetidspunkt: Mandag 20. mai kl. 19.00
Møtested: Holmavatn
Adresse: Holmavatnet 272, 4360 Varhaug

Dersom du ikke har anledning til å komme på møtet, så ta gjerne kontakt hvis det er forhold du er opptatt av eller du har spørsmål  om prosjektet.