- Den strømlinjen vi nå har fått konsesjon på er nødvendig for å møte økt behov for strøm i området. Med den nye forbindelsen vil Jæren være forsynt fra tre kanter. Det er behov for å oppgradere overordnet strømnett på Jæren både på grunn av alder og for å sikre god og stabil strømforsyning i framtiden. Den nye strømlinjen inn til Opstad er viktig også fordi den legger til rette for det videre arbeidet som planlegges, sier administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lyse Elnett.  

Det er tidligere gitt konsesjon til flere vindparker i Bjerkreim. Disse skal knyttes til strømnettet i Bjerkreim transformatorstasjon som Statnett er i gang med å bygge. På strekningen mellom Bjerkreim transformatorstasjon og Kartavoll i Time kommune vil Lyse Elnett sin nye strømlinje gå på felles masterekke som strømlinjen til vindkraftverkene i nordre klynge. Det ble 26. oktober 2016 gitt konsesjon til å sette opp master og strømlinje på strekningen mellom Bjerkreim transformatorstasjon og Kartavoll. Norsk Vind Energi har ansvaret for å sette opp disse strømmastene.Den nye kraftlinjen fra Bjerkreim til Opstad er totalt 18 km. 

Lyse Elnett har med vedtaket hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fått tillatelse til å bygge ny strømlinje mellom den nye transformatorstasjonen til Statnett og overordnete strømnett på Jæren. NVE skriver i sin vurdering av konsesjonen at omsøkte kraftledning fra Bjerkreim transformatorstasjon til Opstad transformatorstasjon er rasjonell og fremstår som den beste og raskeste måten å få styrket innmatingen til Jærnettet.
Den nye transformatorstasjonen på Opstad får en grunnflate på ca 1000 kvadratmeter og blir bygget som et innendørs gassisolert anlegg like sør for dagens stasjon. Nye Opstad transformatorstasjon blir felles stasjon med Jæren Everk.

​Økt behov for kapasitet
Vinteren 2015/2016 ble det målt ny strømtopp på Jæren med ca 213 MW. Det er over dobbelt så mye som for 30 år siden. Ifølge prognosene er det ventet at effektforbruket kan øke til mellom 350 og 400 MW i 2060. Samtidig nærmere mange komponenter i strømnettet seg utgangen av sin tekniske levetid. Utbyggingen av eksisterende strømnett på Jæren ble i hovedsak gjort i perioden 1960-80. Det er nødvendig å oppgradere overordnet strømnett for å kunne sikre god strømforsyning i framtiden, noe som er nødvendig for at regionen skal kunne fortsette å vokse og utvikle seg. 

For mer informasjon om konsesjonen og bakgrunnen for den, se prosjektesidene.