Grunneiere som har fått ny kraftlinje på sin tomt finner viktig informasjon om hvilke hensyn som må tas ved arbeid nær kraftlinjen på våre nettsider. Det regnes som "Nær ved" når du skal arbeide nærmere enn 25 meter fra en høyspentlinje. Da skal det inngås en avtale som sikrer at de som arbeider nær et anlegg er kjent med farene ved slikt arbeid, og at nødvendige hensyn tas slik at sikkerheten blir ivaretatt. Det er en egen informasjonsside som omhandler arbeid i landbruket

Det er to kraftlinjer på samme masterekke mellom Bjerkreim og Kartavoll. Den ene linjen ble nå spenningssatt, mens den andre går mellom Bjerkreim transformatorstasjon og nye Opstad transformatorstasjon og er under bygging. 

Byggingen av ny kraftlinje mellom Kartavoll og Opstad pågår for fullt, og nå er arbeidet med å feste kraftlinjen fast i mastene i gang. Etter planen skal denne kraftlinjen og ny transformatorstasjon være klar for drift i løpet av året. Arbeidet med kraftlinjen vil slik det nå ser ut være ferdig i sommer.