- Jæren vil få en vesentlig forbedret strømforsyning når ny transformatorstasjon og strømlinje mellom Bjerkreim og Opstad transformatorstasjoner står klar, sier avdelingsleder Børre Dybesland i Lyse Elnett.

Det er planlagt vindmøller med en samlet maksproduksjon på opp mot 400 megawatt (MW) i de fem vindkraftparkene i Bjerkreimsklyngen. I følge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er disse anleggene blant de beste i Norge, basert på blant annet vindforhold og behov for nye nettanlegg.

- Eierne av vindkraftparkene har tidligere bekreftet at de vil bygge ut, og nå har Statnett besluttet å starte bygging av transformatorstasjonen. Nå ligger alt til rette for byggestart, og vi er klare til å stikke spaden i jorda, sier konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim i Statnett i en pressemelding.

Den nye Bjerkreim transformatorstasjon vil ligge øst for Holmavatn i Bjerkreim kommune. Bjerkreim transformatorstasjon vil inneholde anlegg både i sentralnettet og det regionale ledningsnettet, der Statnett vil eie sentralnettsanleggene og Lyse Elnett anleggene i regionalnettet.

Vindparkene i nordre klynge har konsesjon for strømlinje ned til transformatorstasjonen via Kartavoll i Time kommune. Lyse Elnett skal etter planen ha sin strømlinje fra Kartavoll til Bjerkreim transformatorstasjon i de samme mastene som linjen til vindkraftparkene. Myndighetene har gitt konsesjon til en slik dobbelkurslinje.

Lyse Elnett ser for seg at den nye strømlinjen vil gå videre mellom Kartavoll og ny Opstad transformatorstasjon. Det vurderes flere traséer for strømlinjen mellom Kartavoll og Opstad. Målet til Lyse Elnett er å søke konsesjon for denne strømlinjen i løpet av første halvår 2017, og at linja og nye Opstad stasjon er i drift i 2020.

Veibyggingen for å legge til rette for anleggene er i gang, mens de første arbeidene på Bjerkreim transformatorstasjon vil starte opp i begynnelsen av mars. Den nye Bjerkreim transformatorstasjon skal ifølge byggeplanen stå ferdig i 2019. Samlet investering i stasjonen er beregnet til å bli mellom 500 og 540 millioner kroner. I tillegg vil linja til Lyse Elnett og Opstad transformatorstasjon utgjøre ca 250 millioner kroner.