Transformatorstasjonen på Opstad er den første stasjonen som bygges i forbindelse med oppgraderingen av regionalnettet på Jæren. Lyse Elnett og Jæren Everk er eiere av den nye transformatorstasjonen. Så langt går byggingen i henhold til tidsplan. 

Det er Hå Element som leverer betongelementene til den nye transformatorstasjonen, mens Jærentreprenør er byggherre. Det er altså lokale leverandører med veldig kort vei til byggeplass. 

Fotograf Fredrik Ringe har tatt bilder av byggingen av den nye transformatorstasjonen.