Hopp til hovedinnhold
MENY

Søk

 
  • Utredninger

Utredninger

Kraftsystem

Lyse Elnett har utredningsansvaret for strømnettet i Sør-Rogaland. Det blir laget en kraftsystemutredning annet hvert år.Utredningen forteller om lastutvikling, kapasitet i strømnettet for tilknytninger av nye kunder og produksjon og hvilke prosjekter som pågår for å øke kapasiteten.

Kraftsystemutredning for Sør-Rogaland 2018


Nettutviklingsplan for sentralnett

Statnett har ansvaret for sentralnettet (tilsvarer motorveier i strømnettet) som transporterer strøm mellom regioner i Norge. Selskapet har blant annet ansvaret for prosjektet som skal gi bedre strømforsyning til Sør-Rogaland (ny linje fra Lysebotn).

Nettutviklingsplan 2015
 

Lokale energiutredninger

Tidligere laget Lyse Elnett lokale energiutredning for hver enkelt kommune og presenterte dem i offentlige møter. I 2015 overtok kommunene arbeidet, mens Lyse Elnett skal bistå kommuner med informasjon om energiforsyningen i kommunene.  

 

Brosjyre fra Statens strålevern og NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Statens strålevern har utarbeidet en informasjonsbrosjyre som retter seg mot kommuner og utbyggere vedrørende bebyggelse nær høyspentanlegg. Brosjyren inneholder oppdatert kunnskap samt vurderinger omkring bolig, skole og barnehage nær slike anlegg.

Last ned brosjyren Bebyggelse nær høyspentanlegg.